Υπογράφηκε πριν από λίγη ώρα στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ, η προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις μονάδες που θα κατασκευαστούν στην Κρήτη, στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού ενώ έχει προϋπολογισμό 36.983.457,86 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το οποίο έλαβε την έγκριση χρηματοδότησης και αναμένεται πλέον μόνο η έγκριση για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:

•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ

•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

•Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση του.

•Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

•Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

•Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

•Mονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

•Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

•Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.