Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09.30π.μ. το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) διοργανώνει Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία» στα Χανιά.

Η Συνάντηση Εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά) και σε αυτήν θα συμμετάσχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΟΤΑ της Κρήτης, καθώς και από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν σχετίζονται με τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν, τις καλές πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση και την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τρόπους αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και εποικοδομητικής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία.

Η Συνάντηση Εργασίας απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές NATURA 2000 (επαγγελματίες τουρισμού, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, κ.α.) ή δραστηριοποιούνται στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος (τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες, οικολογικές οργανώσεις, κλπ) των περιοχών αυτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο: «Οι Οικολογικές Υπηρεσίες, τα Κοινωνικά Οφέλη και η Οικονομική Αξία των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στις Περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura2000Value Crete)»: http://www.ecovalue-crete.eu ή τη σελίδα του στο Facebook @LIFENATURA2000ValueCreteΑκολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook