Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για την στήριξη, την ανάπτυξη και την οργάνωση της Οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Κρήτης επαναπροσδιορίζοντας «από τα κάτω» ένα νέο τοπικό παραγωγικό μοντέλο.

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ Εκπαιδευτική - Αναπτυξιακή, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Σφακίων διοργανώνουν Εκδήλωση για την Οικοτεχνία την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 καιώρα 6:30’ μμ., στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Σφακίων στην πλατεία της Χώρας Σφακίων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για την στήριξη, την ανάπτυξη και την οργάνωση της Οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Κρήτης επαναπροσδιορίζοντας «από τα κάτω» ένα νέο τοπικό παραγωγικό μοντέλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Εισηγήσεις – Θεματικές Εκδήλωσης

6:30’ μμ Προσέλευση κοινού

6:45’ μμ Σύντομος χαιρετισμός Εκπροσώπων Φορέων

7:00’ μμ «Πρόγραμμα Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Κρήτης», Γεώργιος Ζερβός - Διευθυντής ΠΛΟΗΓΟΥ Εκπαιδευτική  Αναπτυξιακή

7:15’ μμ «Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το Κρητικό Οικοτεχνικό Προϊόν», Δημήτριος Ψαρράς  – Ειδικός Συνεργάτης

7:30’ μμ «Προοπτικές Οικοτεχνίας Τροφίμων», Γεώργιος Φραγκιαδάκης – Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης

7:45’ μμ Συζήτηση με το κοινό - Συμπεράσματα

8:00’ μμ Τέλος Εκδήλωσης

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.