Σε περίπου 300.000 ευρώ υπολογίζονται οι συνολικές οφειλές καταστηματαρχών στον Ενετικό λιμένα Χανίων και το λιμενίσκο της Νέας Χώρας, προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
Πρόκειται για ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται, όσο δεν εξοφλούνται τα χρέη.

Οι ανεξόφλητες αυτές οφειλές αφορούν στα έτη 2007-2008-2009-2010 και για μεν τα δύο πρώτα χρόνια έχουν επιβληθεί οι νόμιμες προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, ενώ οι σχετικοί κατάλογοι με τους οφειλέτες έχουν σταλεί στην Εφορία και έχει ζητηθεί η δέσμευση της φορολογικής τους ενημερότητας.

Όμως σε ότι αφορά στις οφειλές του 2009-2010, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αποφάσισε να επιβληθούν και για αυτές τις οφειλές πρόστιμα και προσαυξήσεις , να συνταχθούν αναλυτικοί ονομαστικοί κατάλογοι.

Παράλληλα, το ΔΣ αποφάσισε να γίνει ξανά η διαδικασία ενημέρωσης του κάθε καταστηματάρχη ξεχωριστά για το ύψος της οφειλής του.

Σε περίπτωση που δεν τακτοποιηθεί το χρέος εντός 15 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης , θα σταλούν οι σχετικοί κατάλογοι με τα ονόματα των καταστηματαρχών και τις οφειλές τους στην Εφορία για αναγκαστική είσπραξη και δέσμευση της φορολογικής τους ενημερότητας.

Flashnews