Μισθούς κατά πολύ μεγαλύτερους από εκείνους των υπουργών παίρνουν οι στρατιωτικοί ακόλουθοι! Σχεδόν τριπλασιάζεται το μηνιαίο εισόδημα των στρατιωτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, καθώς εξακολουθούν να απολαμβάνουν επιδόματα και παροχές που ήδη έχουν κοπεί στους περισσότερους υπαλλήλους! Ετησίως τα Γενικά Επιτελεία δαπανούν περί τα 160 εκατ. ευρώ για θέσεις εξωτερικού!

Με την «ελίτ» της στρατιωτικής διπλωματίας ασχολήθηκαν πρόσφατα, όπως αναφέρει η imerisia.gr, οι ελεγκτές της τρόικας, καθώς παρατήρησαν ότι ενώ το υπουργείο Αμυνας είχε ανακοινώσει περικοπή 50% των θέσεων εξωτερικού, οι δαπάνες μειώθηκαν μόλις 1,5%!!

Η τρόικα, εξετάζοντας ενδελεχώς τη μισθοδοσία των στρατιωτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, διαπίστωσε ότι εκτός από τον κανονικό μισθό τους λαμβάνουν:

- Επιπλέον δύο μηνιαία επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (4.500-5.500 ευρώ). Ενα κατά την εγκατάστασή τους στο εξωτερικό και άλλο ένα κατά τον επαναπατρισμό τους!

- Επίδομα αλλοδαπής σε ποσοστό έως και 95% επί του επιδόματος αλλοδαπής του Ελληνα πρέσβη στη χώρα μετάβασης.

- Επίδομα στέγης ίσο με το 10-30% του επιδόματος αλλοδαπής του πρέσβη.

- Επίδομα τέκνων ίσο με τα ακόλουθα ποσοστά επί του επιδόματος αλλοδαπής του πρέσβη τής εκάστοτε χώρας:

* 8% για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 6 ετών.

* 12% για κάθε τέκνο ηλικίας από 7 μέχρι 12 ετών.

* 16% για κάθε τέκνο ηλικίας από 13 μέχρι 18 ετών ή 24 ετών, εφόσον αποδεδειγμένα φοιτά σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το εξωφρενικό που διαπίστωσε η τρόικα είναι ότι τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά συνοικούν στο εξωτερικό με το στέλεχος. Διαπιστώθηκε ότι σε παρά πολλές περιπτώσεις τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα και ο ένστολος πατέρας εισπράττει το επίδομα τέκνων εξωτερικού! Δηλαδή πάνω από 1.500 ευρώ για δύο τέκνα!!

- Τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους.

Οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους. Συνήθως ένα στέλεχος μπορεί να δικαιολογήσει ένα ποσό που κυμαίνεται από 15.000 μέχρι 25.000 ευρώ για μεταφορά της οικοσκευής από το εσωτερικό στο εξωτερικό και το ίδιο ποσό για την επιστροφή του ανάλογα με τον βαθμό, την οικογενειακή κατάσταση και τον όγκο της οικοσκευής (κυβικά μέτρα).