Ιδιοκτήτης παραλιακού ξενοδοχείου υποχρεώνεται να αφαιρέσει τις κάμερες που υπήρχαν έξω από τα δωμάτια των πελατών, ή έβλεπαν τους λουόμενους της πισίνας ή το δρόμο. Η παρακολούθηση σε αυτές τις περιπτώσεις κρίθηκε ότι θίγει υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των πελατών, εργαζομένων και τρίτων.

Στην απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπογραμμίζει, ως προς την κάμερα που ήταν τοποθετημένη εξωτερικά του ξενοδοχείου, ότι «η δυνατότητα λήψης εικόνας από την εξωτερική κάμερα, χώρων πέρα από την είσοδο και το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, αντιβαίνει σε όσα προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 Β της 1122/26.9. 2000 οδηγίας της Αρχής».

Ως προς τις κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου η Αρχή έκρινε ότι η λήψη εικόνων των εισόδων των δωματίων στους διαδρόμους «θίγει υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των ατόμων, εργαζομένων, πελατών και τρίτων, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας».

Επίσης, ως προς τις κάμερες στην πισίνα η Αρχή έκρινε ότι ο «επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή η προστασία των πελατών, μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα, όπως με τη φυσική παρουσία υπαλλήλου με γνώσεις ναυαγοσωστικής για την περίπτωση της πισίνας».

Κατά συνέπεια – συνεχίζει η Αρχή – οι επίμαχες κάμερες «δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης».

ιn.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook