Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα "Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η προδικαστική προσφυγή ενώπιόν της. Φύση και συνέπειες των αποφάσεών της. Η δικαστική προστασία κατά των αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Το μέχρι σήμερα έργο της ΑΕΠΠ.", 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30 στο Επιμελητήριο Χανίων.

Ομιλητές: 

Δρ Κίτσος Ιωάννης του Δημητρίου, Διδάκτωρ Νομικής

Δρ Οικονόμου Μιχαήλ του Χρήστου, Διδάκτωρ Νομικής

Σειραδάκης Μιχαήλ του Παύλου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής