Με ζημίες ύψους 482,64 εκατ. ευρώ έκλεισαν τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ του ομίλου οι ζημίες ανήλθαν σε 498,43 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα επηρέασαν οι απομειώσεις των ομολόγων ελληνικού Δημοσίου ύψους 451,77 εκατ. ευρώ, για τη συμμετοχή της τράπεζας στο PSI. Το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, η τράπεζα παρουσίασε ζημίες ύψους 46,26 εκατ. ευρώ και ο όμιλος 55,11 εκατ. ευρώ.

O Πρόεδρος του Τ.Τ., κ. Κλ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι: «το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας και προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Για το α' εξάμηνο του 2011, η τράπεζα κατάφερε να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση της οργανικής της κερδοφορίας. Σε αυτό συνετέλεσαν κυρίως τόσο η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι διαθέτουμε τα όπλα για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό και την οικονομία να εξέλθει από την κρίση».

Η ζημία προ φόρων και προ PSI, ήταν ύψους 39,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης των δανείων, ενώ μετά από φόρους και συμπεριλαμβανομένου του PSI, η ζημία ανήλθε για το α' εξάμηνο του 2011 στα 498,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά το συνυπολογισμό της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων, λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής στο PSI, ανέρχεται σε 11,00%.

Οι προβλέψεις απομείωσης δανείων, ανήλθαν σε 83,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 299,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38,5% σε σχέση με το τέλος του 2010.