Σαφείς αιχμές ακόμα και για την συνταγματικότητα επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου και για τη μετατροπή των Πανεπιστημίων σε κολέγια, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει

Ο νέος νόμος πλαίσιο 4009/2011, νομοθετώντας τον ελάχιστο παρανομαστή για τη διασφάλιση της επιγραφής «Πανεπιστήμιο», επιτρέπει την εξάπλωση μιας κολεγιακού τύπου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι βασικές ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού και ερευνητικού πανεπιστημίου είναι οι ακόλουθες:

• Ακαδημαϊκή οργάνωση προσανατολισμένη σε παροχή προγραμμάτων σπουδών και όχι βασισμένη στη διάρθρωση της θεμελιώδους επιστημονικής γνώσης

• Όργανα διοίκησης που δεν είναι συμμετοχικά και είναι προσανατολισμένα στις αναθέσεις του διδακτικού έργου και στη σχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με κριτήρια όχι υποχρεωτικά ακαδημαϊκά.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης τονίζεται ότι

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρά το ότι έχει μια ιστορία μόλις 35 χρόνων, έχει να επιδείξει πλουσιότατο επιστημονικό έργο και υπερηφανεύεται για τη σταδιοδρομία μεγάλου αριθμού αποφοίτων του. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν μπορεί να περιχαρακωθεί στο ελάχιστο πλαίσιο που ορίζει o νέος νόμος 4009/2011, ο οποίος καθιστά το έργο των περιφερειακών πανεπιστημίων ακόμα πιο δύσκολο.

ενώ καταλήγοντας

η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιθυμώντας να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και ανεξάρτητα από την προσέγγισή τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, προτρέπει τη διοίκηση και τα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα διασφαλίζουν το δημόσιο, ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για τον έλεγχο της συνταγματικότητας επί μέρους διατάξεων του νόμου 4009/2011 και των αδιεξόδων στα οποία μπορεί να οδηγήσουν».