Οι εργασίες του Συνεδρίου της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ ολοκληρώθηκαν.

Η λήξη του Συνεδρίου σηματοδότησε την απαρχή της υλοποίησης των δράσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των επόμενων στόχων που αποκρυσταλλώθηκαν στη διάρκεια των συζητήσεων.

Η συζήτηση εστιάστηκε στις νέες εξελίξεις που συνοδεύουν την εισαγωγή της Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στο πεδίο της έρευνας για την καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο.

Η διασαφήνιση των όρων και των στόχων θεωρούμε ότι δίνει νέα ώθηση στην ανάληψη δράσεων που βελτιώνουν τη θεραπεία των ασθενών μας και προωθούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

Η Παθολογική Ογκολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ υπόσχεται παράλληλα την ανάληψη ενεργού δράσης στον τομέα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, με τη συστράτευση πολλών ειδικοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο.

Η υποστήριξη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης εγγυώνται την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής. Τέλος, η Παθολογική Ογκολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ, μέσω του Συνεδρίου ζήτησε και εξακολουθεί να ζητά τη σύμπραξη όλων των φορέων και του Τύπου ώστε να γίνει το σύνθημα του Συνεδρίου, «Αγαπώ τη ζωή, δεν καπνίζω», σύνθημα της Κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στη διάδοση του μηνύματός