Μείωση 3,7% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω τον Ιούλιο του 2011 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2010, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω τον μήνα Ιούλιο 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2010, κατέγραψε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.