Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσεων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018 (έγγραφο ΥΠ.Α.ΑΤ. 4231/160659/20-11-2018).

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών από τους αμπελοκαλλιεργητές για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Η ημερομηνία υποβολής δήλωσης συγκομιδής θα λήξει την 15η Δεκεμβρίου 2018, αντί την 15η Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ Χανίων, 28213-46552, 28213-46553 και 28213-46516.