Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η Olympic Air, θέτοντας το πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς αρμοδιότητάς τους και των απαραίτητων συνεργιών.

Οι δύο φορείς θα καταρτίσουν ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων προώθησης και προβολής σε αγορές - στόχους κοινής επιλογής, το οποίο θα υλοποιήσουν από κοινού.

Κοινός στόχος είναι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι δύο πλευρές και η προώθηση του ελληνικού τουρισμού, των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών και της εικόνας της χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οργανισμού για την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς και κάθε άλλου τεχνολογικού μέσου που σχετίζεται με την προβολή και την προώθηση του τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη δυνατή δαπάνη.

Η συνεργασία ΕΟΤ - Olympic Air σύμφωνα με το In.gr, έρχεται σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο Οργανισμός στα μέσα Φεβρουαρίου 2011 με την Aegean Airlines, με στόχο κοινές προωθητικές ενέργειες στον τουρισμό, περιλαμβάνοντας δράσεις συνδιαφήμισης για την προσέλκυση επιβατών της αεροπορικής εταιρίας με προορισμό τη χώρα, από αγορές-πηγές του ελληνικού τουρισμού, όπως Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Ισπανία, Ισραήλ κ.ά.