Με νέα μειωμένη τιμή πέραν αυτής που ήδη είχε ανακοινωθεί προσφέρεται το πιο δημοφιλές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών (πρόγραμμα joint degree).

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται επιπλέον υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια οι οποίες φθάνουν στο 15% της αρχική τιμής για όσους έχουν πτυχίο με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» (συνολικό όφελος 2.165€) και στο 20% της αρχική τιμής για όσους έχουν πτυχίο με χαρακτηρισμό «Άριστα» (συνολικό όφελος 2.440€).

Τέλος προσφέρονται υποτροφίες ύψους 10% επί της αρχικής τιμής με Ειδικά Κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικής προσφοράς) μετά την υποβολή σχετικών δικαιοληγητικών και συνολικό όφελος 1890€. Την περίοδο αυτή γίνεται η υποβολή αιτήσεων για την διασφάλιση σειράς προτεραιότητας.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υλοποιείταισε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δημόσιες δομές ΕΑΕ) με τη μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης εξ αποστάσεως, στην ελληνική γλώσσα και με δυνατότητα παράτασης της φοίτησης έως 8 εξάμηνα για όσους επιλέξουν τη μερική φοίτηση. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις συνάφειας που έχει ορίσει το ΙΕΠ, εντάσσει τους πτυχιούχους στους πίνακες ΕΑΕ με μέγιστη μοριοδότηση (+4 μόρια) και προσφέρει την Παιδαγωγική Επάρκεια.

Οι αιτήσεις αφορούν το χειμερινό εξάμηνο του 2019 καθώς πολύ γρήγορα συμπληρώθηκε ο αριθμός θέσεων εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο 2019.

Εγγραφές μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2018

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά και όσοι  ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα www.nicosia.edu.gr ή να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 28210 54002-3, 6985594199 Αντιπρόσωπος Χανίων Πανεπιστημίου Λευκωσίας.