Η συνεργασία των οργανώσεων παραγωγών και των τυποποιητών προϊόντων με τα δίκτυα διανομής προκειμένου να δοθούν νέες δυνατότητες διάθεσης των τοπικών αγροτικών προϊόντων, είναι το κεντρικό θέμα της συνάντησης εργασίας που διοργανώνει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 στις 10:00 π.μ., στο Συνεδριακό της Κέντρο στη Λεωφόρο Ικάρου 5 στο Ηράκλειο.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών στην Κρήτη, παρά τα ποιοτικά προϊόντα που παράγουν, συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να συνάψουν συμφωνίες με τα μεγάλα δίκτυα διανομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μέγεθος της παραγωγής, η εποχικότητα, η ποικιλία των προϊόντων είναι αποτρεπτικοί παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμων, μεγάλου μεγέθους συμφωνιών με τα δίκτυα διανομής.

Στόχος της συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι οργανώσεις παραγωγών για :

Τα επιτυχημένα επιχειρηματικά σχήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τις προϋποθέσεις δημιουργίας ευρύτερων επιχειρηματικών σχημάτων μεγάλου μεγέθους.

Τις δυνατότητες συνεργασίας με τα δίκτυα διανομής.