Την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2018

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μετονομασίες οδών στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων”.
2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων
3. Καταγραφή προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων