Οι διαγωνισμοί αρχίζουν να τρέχουν άμεσα και αφορούν προσωπικό όλων των κατηγοριών!

Η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σας ενημερώνει ότι: 

Έτοιμες μέσα στο πρώτο εξάμηνο βρίσκονται στον ΑΣΕΠ προκηρύξεις για 21.125 μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση φορέων όπως υπουργεία, δήμοι, ΔΕΚΟ και άλλοι φορείς του Δημοσίου.

• 1.116 μόνιμοι σε νοσοκομεία 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στο Γενάρη.

• 4.500 εκπαιδευτικοί για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Για το πρώτο τρίμηνο του 2019 προγραμματίζεται η μεγάλη προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου. Θα προσληφθούν 4.500 καθηγητές, δάσκαλοι και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα μοριοδότησης και όχι με γραπτό διαγωνισμό. Για τους αναπληρωτές και τους υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια σε σχολεία ειδικής αγωγής θα μετρήσει σαν κριτήριο η προϋπηρεσία, ωστόσο δεν θα είναι καθοριστικός παράγοντας πρόσληψης. Θα μετρήσουν πολύ και τα υπόλοιπα προσόντα καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια.

• 125 μόνιμοι διοικητικοί στα ΚΕΠ

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 125 μόνιμες προσλήψεις που θα καλύψουν τις κενές θέσεις στα ΚΕΠ ειδικά στα νησιά προανήγγειλε ο υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου. Την ανάγκη ανανέωσης των ΚΕΠ με προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ είχε τονίσει και σε προηγούμενες δηλώσεις της η υπουργός. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου δεν μπορεί. να γίνει χωρίς νέο αίμα». «Ο μέσος όρος των υπαλλήλων στο Δημόσιο είναι πάνω από 50», πρόσθεσε η ίδια. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέχρι την άνοιξη του 2019.

• 3.200 μόνιμες προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Προσλήψεις με το σύστημα της μονιμοποίησης σχεδιάζει η Κυβέρνηση για τους 3.200 συμβασιούχους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». «Η τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη βουλή, συστήνει στις αντίστοιχες δομές των Δήμων σε όλη την Ελλάδα τις 3.200 μόνιμες θέσεις, με απόλυτη διαφάνεια και όχι με κάποια «μελλοντική» ΚΥΑ. Η νέα μεγάλη προκήρυξη που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως Νοσηλευτές, Κοινωνικοί επιστήμονες και λειτουργοί, Διοικητικοί και γραμματείς, Ψυχολόγοι, Βοηθητικό προσωπικό και Οδηγοί. Τα προσόντα που θα καθορίσουν την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα είναι η εμπειρία, προϋπηρεσία, τα ανήλικα τέκνα, ο βαθμός πτυχίου, η πολυτεκνική ιδιότητα, κ.α.

• 400 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προσλήψεις 400 μόνιμων υπαλλήλων στην Διεύθυνση Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τους πρόσφυγες και μετανάστες η οποία θα μετατραπεί σε αυτοτελής υπηρεσία και θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό, προανήγγειλε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας. Θα καλυφθούν ειδικότητες όπως διοικητικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μεταφραστές, κ.α.

• 49 μηχανικοί και διοικητικοί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Έτοιμη είναι η προκήρυξη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσω της οποίας θα προσληφθούν 49 άτομα σε 16 Περιφερειακές υπηρεσίες και 41 Τμήματα του ΣΕΠΕ, ενώ άλλες 4  θέσεις θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2643/98.

Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής το προσωπικό που θα προσληφθεί κατανέμεται ανά ειδικότητα ως εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 21, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 5, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών 2, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων 1, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 4, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών 1, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 2, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 6, ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 2, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ¬Δομικών Έργων 2 και ΤΕ Πληροφορικής 1. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες. Για τις θέσεις των πολιτικών μηχανικών θα ζητούν μεταξύ άλλων Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και 3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

• 77 μόνιμοι σε 8 φορείς

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 77 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόκειται για μία ενιαία προκήρυξη που θα περιλαμβάνει αιτήματα οκτώ φορέων και συγκεκριμένα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Αιγινίτειου Νοσοκομείου, του ΟΑΕΔ, της ΕΛΣΤΑΤ, του ΕΟΜ, της Ι.Μ. Τριφυλλίας και Ολυμπίας, και των Επιμελητηρίων Λακωνίας και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας θα ζητηθούν όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

• 9.042 θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού σε δήμους

Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στους δήμους. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν 758 θέσεις ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε OTA Α’ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Βιολόγοι, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωλόγοι). Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Διοικητικοί, Διοικητικού/Οικονομικού, Λογιστές, Μηχανικοί Δομικών Έργων, Μηχανικοί Η/Υ, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος). Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διοικητικού/Λογιστικού, Χειριστές Η/Υ, Μνημοτεχνικοί και Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, Μηχανοτεχνίτες, εργοδηγοί, ζυγιστές, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί απορριμματοφόρων, οδηγοί φορτηγών). Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (βοηθητικών εργασιών, εργατών καθαριότητας). Θα γίνουν 477 μόνιμες προσλήψεις σε 28 δήμους, 254 προσλήψεις σε 13 ΔΕΥΑ και 27 προσλήψεις σε δύο ειδικούς φορείς.

• 2.600 ένστολοι

Με 2.600 μόνιμους θα ενισχυθούν το 2019 τα σώματα ασφαλείας. Πιο αναλυτικά σε προσλήψεις θα προχωρήσουν μέσω των σχολών τους η Ελληνική Αστυνομία, το Εμπορικό Ναυτικό και οι ελληνικό στρατός (στρατιωτικές σχολές). Παράλληλα προς τα τέλη της άνοιξης δρομολογούνται και οι νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ένα καινοτόμο και χρήσιμο για όλους πρόγραμμα υλοποιείται από την ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης) στα Χανιά, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους ενήλικες (Άνεργοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Επαγγελματίες, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Φοιτητές, Σπουδαστές και Μαθητές) να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δεξιοτήτων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  αλλά και στα Αγγλικά.

Στην Πληροφορική το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)
• Επεξεργασία Κειμένου (Word)
• Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
• Χρήση & Διαχείριση Αρχείων (Windows)
• Παρουσιάσεις (PowerPoint)
• Βάσεις Δεδομένων (Access)
και παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα, στις  δεξιότητες χειρισμού των Η/Υ. Επίσης αποτελεί το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στα Χανιά που διεξάγει κάθε εβδομάδα εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης

Στα Αγγλικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Ταχύρυθμο Τμήμα Ενηλίκων Lower (Β2) ή Proficiency (C2) με στόχο την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ (TIE,TOEIC).

Οι ενδιαφερόμενοι για τα Αγγλικά θα έχουν ειδική προσφορά για εγγραφές έως 15/01/2019. Οι εγγραφές στο πρόγραμμα έχουν αρχίσει. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στα παρακάτω στοιχεία:
Κ. Χιωτάκη 8 – Α. Παπανδρέου 73134 Χανιά
Τηλ. 28210 54002 – 28210 54003
e-mail: [email protected]
www.memo.edu.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook