Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών του ΚΚΕ – Η ΕΤΑΔ αρμόδια  για αποκατάσταση και συντήρηση του ιστορικού φρουρίου στα Χανιά

Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις περιλαμβάνονται σε γραπτή απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά, σε Επίκαιρη Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, Θανάση Παφίλη και  Σταύρο Τάσσο αναφορικά με το θέμα αποκατάστασης του ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν στα Χανιά.

Η Υπουργός Πολιτισμού, στην απάντησή της, αφού αναφέρει τα στοιχεία του φρουρίου που έχει κηρυχτεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επισημαίνει τα εξής:

Το φρούριο Ιτζεδίν ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). Αποτελεί Δημόσιο Ακίνητο με ΑΒΚ 3547 σύμφωνα με το Βιβλίο Καταγραφής που διατηρεί η Κτηματική Υπηρεσία Χανίων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης στον κατάλογο των μεταβιβαζόμενων προς την ΕΕΣΥΠ/ΕΤΑΔ ακινήτων χωρικής αρμοδιότητάς μας, όπως διαλαμβάνονται υπό ΚΑΕΚ στην υπ’ αρ. 86/18.06.2018 διυπουργική απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ (ΦΕΚ 2317/Β/19.06.2018), διαπιστώθηκε ότι το φρούριο Ιτζεδίν δεν συμπεριλαμβάνεται στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

Σε ότι αφορά στο θέμα της αποκατάστασης του Ιτζεδίν, το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση, η κα Μυρσίνη τονίζει πως βάση του Νόμου η ΕΤΑΔ είναι υποχρεωμένη να προβεί στις αναγκαίες εργασίες.

Το φρούριο, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002, στο οποίο αναφέρεται ότι «ο κύριος ή νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41. Αν ο κύριος ή ο νομέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο οποίος μπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νομέα». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 «απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του». 

Να σημειωθεί πως ο Δήμος Χανίων έχει ζητήσει την παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων του φρουρίου Ιτζεδίν από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

Ολόκληρη η Ερώτηση του Βουλευτών του ΚΚΕ

Ολόκληρη η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook