Την   Παρασκευή 18-1-2019 και ώρα 19:00  πραγματοποιείται στο Δημαρχείο τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του  Ν.4555/2018, με τα παρακάτω θέματα:

1 Παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

2. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 105.000,00 €.

3. Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 873.000,00 €.

4. Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ:1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΣΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΕΩΝΩΝ», με προϋπολογισμό 3.505.500,00 €.

5.  Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες, υποέργο 1: Κατασκευή έργων αντιστήριξης κατολισθήσεων και αποκατάσταση σύνδεσης αντλιοστασίων με τα δίκτυα λυμάτων στο έργο: Προστασία Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Ν. Ρεθύμνης Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 38.000,00 €.

6. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου σε ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το Ν.4555/18.

7. Τροποποίηση του ΟΕΥ(Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου Αμαρίου για ένταξη  του Προγράμματος :«Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές  Μονάδες του Δήμου Αμαρίου.

8. Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αμαρίου.

9.  Κατανομή πίστωσης στις σχολικές επιτροπές Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.

10.  Διαγραφή τελών.

11. Αξιολόγηση προσφοράς του ΟΔΔΥ για την προμήθεια 2  καινούργιων αυτοκινήτων από το Δήμο Αμαρίου.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook