Μόνιμο καθίσταται το ειδικό τέλος ακινήτων, καθώς τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος δεν αναφέρεται στον χρόνο επέκτασης της καταβολής του τέλους, κάτι που σημαίνει πως ο φόρος αποκτά μόνιμο χαρακτήρα.

Στη νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε στη ρύθμιση για το τέλος ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται πως απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι μακροχρόνια άνεργοι με εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

Η νομοτεχνική βελτίωση ορίζει ότι αν το τέλος δεν καταβληθεί μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ θα βεβαιώνεται μέσα σε 4 μήνες από την μη πληρωμή του στην αρμόδια εφορία. Για τα δε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα στα οποία δεν υπάρχει τιμή ζώνης, το τέλος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την επιφάνειά τους επί 3 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε πως για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (0,50 ευρώ το τ.μ.), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (με εξαίρεση περιοχές με τιμής ζώνης άνω των 3.000 ευρώ ανά τ.μ.), με την προυπόθεση πως ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο. Πλέον επέρχεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο, εφόσον το εισόδημά των ανωτέρω κατηγοριών δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

Ωστόσο, η απαλλαγή του τέλους για τους ανέργους και το μειωμένο τέλος δεν ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος έχει αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο ή αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε τιμή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ.

Επίσης θα καταβάλουν το 2011 το μειωμένο τέλος 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι εφόσον έχουν φετινό οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, θα υπολογίζεται με τους κανονικούς συντελεστές το επιπλέον των 120 τ.μ. εμβαδό του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου για τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο παιδί και μέχρι τα 200 τ.μ..