Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση κατάργησης περιφερειακών Δ.Ο.Υ. ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Δ.Ο.Υ. Καστελλίου Πεδιάδας.

Ο κ. Καλογεράκης αναφέρεται στις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αναγκαιότητα διατήρησης της Δ.Ο.Υ. Καστελλίου που λειτουργεί από 1952, εξυπηρετώντας δημότες και άλλων Δήμων. Επισημαίνει παράλληλα ότι η ενσωμάτωσή της Δ.Ο.Υ. Καστελλίου στη Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδοδημοτικό δίκτυο συγκοινωνίας.

Τέλος, τονίζει ιδιαίτερα πως στο σχεδιασμό του Υπουργείου δεν έχει συνυπολογιστεί ότι το υπό δημοπράτηση νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελλίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στο νησί και βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου, θα δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες στην περιοχή, καθιστώντας την ανάγκη διατήρησης τόσο της Δ.Ο.Υ. Καστελλίου, όσο και της Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου επιτακτική.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του, που κοινοποιεί στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη και κ. Παντελή Οικονόμου, στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κ. Γιάννη Καπελέρη και τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Με απόφασή σας το Υπουργείο σας θέτει άμεσα σε εφαρμογή σχέδιο κατάργησης περιφερειακών Δ.Ο.Υ. ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Δ.Ο.Υ Καστελλίου Πεδιάδας του Δήμου μας, της οποίας οι αρμοδιότητες ενσωματώνονται στη Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου.

Με επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, έχουμε επισημάνει ότι η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας είναι κάθετα αντίθετη σε κάθε πιθανή ενέργεια κατάργησης των περιφερειακών Δ.Ο.Υ.

Ειδικά, η Δ.Ο.Υ Καστελλίου Πεδιάδας λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1952, παρέχοντας όλα αυτά τα χρόνια τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς να υποχρεώνονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

Επιπλέον, τόσο η Δ.Ο.Υ. Καστελλίου όσο και η Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου εξυπηρετούν όχι μόνο δημότες μας, αλλά και δημότες άλλων Δήμων του Νομού (Αρχανών - Αστερουσίων, Βιάννου κ.α.), γεγονός που καθιστά τη διατήρηση και των δύο αναγκαία και απαραίτητη.

Σήμερα ο Δήμος μας, που προήλθε από τη συνένωση τριών πρώην Δήμων, καλύπτει μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωγραφική έκταση με 71 οικισμούς και 32 δημοτικά διαμερίσματα, αλλά δεν υποστηρίζεται από ενδοδημοτικό δίκτυο συγκοινωνίας.

Κάθε ενέργεια κατάργησης της Δ.Ο.Υ. Καστελλίου θα δυσχεράνει την εξυπηρέτηση των πολιτών, υποβάλλοντάς τους σε αφάνταστη ταλαιπωρία, προκειμένου να αναζητήσουν τρόπο μετάβασης στη Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου. Κάθε τέτοια πρακτική είναι τουλάχιστον προκλητική κι αντιτίθεται στο σχεδιασμό του Καλλικράτη που έγινε στην κατεύθυνση αποκέντρωσης δομών και υπηρεσιών.

Κυριότερα όμως, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αποτελεί μια δυναμική περιοχή στα διοικητικά όρια της οποίας θα κατασκευαστεί άμεσα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη, το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελλίου. Το γεγονός αυτό θα γεννήσει πληθώρα αναγκών και ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, καθιστώντας την ανάγκη εξυπηρέτησης από τη Δ.Ο.Υ. Καστελλίου επιτακτική.

Κύριε Υπουργέ,

Κάθε σχεδιασμός που αφορά σε δομές και υπηρεσίες και επηρεάζει άμεσα τον πολίτη και την καθημερινότητά του πρέπει να διαμορφώνεται όχι μόνο με βάση το παρόν, αλλά κυριότερα με άξονα τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

Με την προοπτική δημιουργίας του νέου αεροδρομίου Καστελλίου, η δημοπράτηση του οποίου έχει μάλιστα προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες, ζητάμε να επανεξετάσετε το σχεδιασμό του Υπουργείου σας για την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Καστελλίου.»