Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, 2019, πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) προγραμματισμένη επίσκεψη από τον καθ. Κ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η καλλιέργεια συνεργασιών μεταξύ του ΙΤΕ και του ΜΑΙΧ, με άξονα τον κοινό στόχο που είναι η αξιοποίηση του δυναμικού των δυο ιδρυμάτων για την ανάπτυξη της σύγχρονης και ανταγωνιστικής έρευνας σε διεθνές επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ παρουσίασε στον κ. Ταβερναράκη τις δράσεις και τους άξονες προτεραιότητας του CIHEAM, και ειδικότερα του ΜΑΙΧ, όσον αφορά στην επίλυση προβλημάτων των χωρών της Μεσογείου. Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ ξεναγήθηκε στα Τμήματα, στα εργαστήρια και στους Συνεδριακούς χώρους του Ινστιτούτου και πληροφορήθηκε από τον Διευθυντή και τους ερευνητές για την υλικοτεχνική υποδομή και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του.

Ο κ Ταβερναράκης συνεχάρη τον Διευθυντή και τους ερευνητές του Ινστιτούτου για το σημαντικό έργο τους και τους προσκάλεσε να επισκεφτούν το ΙΤΕ για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με στόχο την από κοινού διεκδίκηση και διεκπεραίωση ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook