Η περίληψη της ανακοίνωσης, εκτάσεως 400 περίπου λέξεων,  θα πρέπει να σταλεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης οργανώνει στα Χανιά, στο Πνευματικό Κέντρο, την Παρασκευή 11, το Σάββατο 12  και την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, επιστημονικό συνέδριο με θέμα « Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη. Διακόσια χρόνια μετά » και καλεί τους ιστορικούς, τους ερευνητές και μελετητές της ιστορίας και των αγώνων της Κρήτης, τους φιλολόγους και ευρύτερα τους κρητολόγους να λάβουν μέρος σ’ αυτό.

Η δήλωση συμμετοχής θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  [email protected]  και [email protected]  μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση ) και το θέμα της υποψήφιας ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης, εκτάσεως 400 περίπου λέξεων,  θα πρέπει να σταλεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Η συμμετοχή στο συνέδριο ορίζεται στα τριάντα ( 30 ) ευρώ.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook