Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών

Καλείστε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/10, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο θέμα:

Ανάκληση της υπ’αριθμ. 1/2019 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 5/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό - Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χανίων

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook