Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, με απόφαση του, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., σε αίθουσα του Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε.Χ.), στην πλατεία Αγοράς, Ελ. Βενιζέλου 4.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης,
  • Διοικητικός απολογισμός 2018 (Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου),
  • Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018 και προϋπολογισμός 2019,
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού 
  • Συμβουλίου από κάθε ευθύνη,
  • Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα,

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στις 04/03/2019, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Μαρτίου 2019, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook