Καλείστε σε τακτική γενική απολογιστική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γιώργος Ανεμογιάννης στους Βαρβάρους Ηρακλείου, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, στις 19.00, και αν δεν υπάρξει απαρτία, την Κυριακή 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019, στις 11.30, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι τα εξής:

  • Έκθεση πεπραγμένων του  2018 ( και έγκρισή τους )
  • Οικονομικός απολογισμός  του 2018  ( και έγκρισή του )
  • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Οικονομικός προϋπολογισμός του 2019  ( και έγκρισή του )
  • Λειτουργικά θέματα
  • Πρόγραμμα δράσης
  • Εκδόσεις και διακίνησή τους
  • Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε ή τεθούν από τα μέλη.

Σημειώσεις :

Η συμμετοχή όλων των μελών στη συνέλευση είναι επιβεβλημένη

Τα μέλη του Κέντρου μπορούν, την ημέρα της συνέλευσης, να προμηθευτούν τις εκδόσεις του Κέντρου με έκπτωση πενήντα τοις εκατό.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook