Η μαθητική επιχείρηση Creta Xenia Authentic Experiences αποτελεί ηλεκτρονική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με εμπνευστές και δημιουργούς μαθητές Λυκείου και καθηγητές τους

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Γενικού Σχολείου Μοχού, στο πρόγραμμα μαθητική «Εικο-νική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece δημιουργήθηκε η μαθητική επιχείρηση Creta Xenia Authentic Experiences. Αποτελείται από 10 μαθητές της Α και Β Λυκείου του ΓΕΛ Μοχού και υποστηρίζεται από τρεις εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Πρόκειται για  μια ηλεκτρονική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Η επιχείρηση απευθύνεται σε επισκέπτες-ταξιδιώτες και σε ντόπιους. Οι επισκέπτες-ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθεντικές εμπειρίες της Κρήτης που θα παρέχουν άνθρωποι του τόπου που επισκέπτονται. Θα μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονική κράτηση καθώς και πληρωμή της εμπειρίας. Εφόσον βιώσουν την εμπειρία θα μπορούν να την αξιολογήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από ντόπιους που θέλουν να μοιραστούν με επισκέπτες ένα βίωμα, μια αυτόχθονη γνώση του τόπου τους. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι εμπειρίες στους επισκέπτες-ταξιδιώτες. Η διεύθυνση παραγωγής της επιχείρησης είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει για την κάθε εμπειρία που προσφέρεται ένα σύντομο βίντεο 2-3 λεπτών για την προώθηση της.

Σκοπός της επιχείρησης είναι να συνδέσει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση βιωματικού – ε-μπειρικού τουρισμού με   την πρόσφορα αντίστοιχων εμπειριών από ντόπιους. Οι ντόπιοι αποκτούν την ευκαιρία να αναδείξουν όλα αυτά τα στοιχεία του τόπου τους που τον κάνει μοναδικό καθώς και να αποκτήσουν ένα εισόδημα. Οι επισκέπτες αποκτούν την ευκαιρία μέσω του διαδικτύου να επιλέξουν να βιώσουν μια αξιολογημένη και ασφαλή αυθεντική εμπειρία! Η καινοτομία της επιχείρησης βασίζεται στην αυθεντικότητα των εμπειριών που επιθυμεί να προσφέρει στον επισκέπτη καθώς και ότι αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο - διαμεσολαβητή ανάμεσα στον επισκέπτη και τον ντόπιο. Η βασική αξία της επιχείρησης είναι ο σεβασμός στο φυσικό-κοινωνικό-πολιτισμικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του τόπου. Θέλουμε με ασφάλεια επισκέπτης και ντόπιος να ανταλλάξουν γνώσεις εμπειρίες και κυρίως αυθεντικές στιγμές!

Η επιχείρηση Creta Xenia ξεκινά την λειτουργία της από την έδρα της, την ευρύτερη περιοχή του Μοχού,  και προσφέρει αρχικά πέντε εμπειρίες. Σκοπός της η σταδιακή επέκταση της σε όλη την Κρήτη. Οι εμπειρίες που προσφέρονται σήμερα:

Περπάτα στο μονοπάτι Ρόζα με την Φωτεινή
Μαγείρεψε σκιουφιχτά στο Μοχό με την γιαγιά Ειρήνη
Περπάτησε στον Μοχό με την Μαρία
Μάθε να χορεύεις Μοχιανό με τον Αντώνη
Τυροκόμησε στον Μοχό με τον Αριστείδη

Μετά από πολλές συζητήσεις της επιχειρηματικής ομάδας, αναζητήσεις στο διαδίκτυο και μία τηλεδιάσκεψη με εξειδικευμένη επαγγελματία στον βιωματικό τουρισμό καταλήξαμε στην τελική επι-χειρηματική ιδέα. Η συζήτηση ξεκίνησε αρχικά από την παραγωγή τοπικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών ώστε να καταλήξει σε μία πλατφόρμα που «παίζει» τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στον επισκέπτη και σε αυτόν που προσφέρει την εμπειρία.

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ιδέα να αναλάβουν ρόλους και να διαπραγματεύονται για τις αποφάσεις της επιχείρησης. Οι μαθητές αναζητούν χορηγούς και έχουν αναλάβει το ρόλο να συζητούν με επαγγελματίες για να «στήσουν» την επιχείρηση. Για παράδειγμα συζητούν με τον γραφίστα για το λογότυπο, με την εταιρεία κατασκευής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και με ντόπιους που μπορούν να προσφέρουν τις εμπειρίες τους. Συ-ντάσσουν το καταστατικό της επιχείρησης και εκδίδουν μετοχές. Αναζητούν μάλιστα χορηγούς για να συμμετέχει όλοι η εκπαιδευτική ομάδα στην εμπορική έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσαν οι μα-θητές προσβλέπουν στην επιχείρηση ως και μία πιθανή επαγγελματική λύση για το μέλλον καθώς ζουν σε μία τουριστική περιοχή. Πρόκειται για μία περιοχή που αναπτύχθηκε έντονα ο μαζικός τουρισμός και αναζητά πλέον εναλλακτικές προσεγγίσεις για ποιοτικότερο αλλά και φιλικότερο προς τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον τουρισμό. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

Όπως αναφέρει σε επιστολή του ο διευθυντής του σχολείου Γιώργος Πηνυρτζής, "οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουμε το πρόγραμμα αυτό είμαστε οι Βουζαξάκης Γεώργιος (οικονομολόγος), Γιαννοπουλού Ειρήνη (Φιλόλογος) και Καγιαλής Ανδρέας (Χημικός). Tην προσπά-θεια μας στηρίζει ένθερμα ο Διευθυντής του σχολείου Πυνηρτζής Γιώργος. Σύμβουλος της επιχείρησης ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απασχόλησης του Δήμου Χερσονήσου ο κ. Μουντράκης Ευθύμιος, ο οποίος με τις γνώσεις του και την εμπειρία του στον τουρισμό εμπνέει τόσο τους μαθητές όσο και εμάς.  

Ο δικός μας ρόλος προσπαθούμε να είναι συντονιστικός, συμβουλευτικός και εμψυχωτικός. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και για εμάς να δούμε το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μας να προσφέρεται ως μία βιωματική διαδικασία. Για παράδειγμα στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας υπάρχουν αναφορές για την επιχειρηματικότητα, για τα έσοδα-έξοδα των επιχειρήσεων και πλέον όλα αυτά οι μαθητές δεν τα διαβάζουν από ένα βιβλίο αλλά τα αντιμετωπίζουν στην πράξη. Ήταν μια ευ-καιρία και για εμάς να περπατήσουμε με τους μαθητές μας σε μονοπάτια της περιοχής, να αρμέξουμε και να τυροκομήσουμε στο χωριό που ζουν, αλλά και να χορέψουμε και να φάμε όλοι μαζί αναζητώ-ντας την αυθεντικότητα των εμπειριών που προσφέρει ο τόπος. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρη-σης του ΣΕΝ μας έδωσε την ευκαιρία να «βγούμε» στην τοπική κοινωνία και να ζητήσουμε να συνεργαστούμε και πραγματικά η τοπική κοινωνία είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.

Οι μαθητές που συμμετέχουν είναι από την Α και Β Λυκείου: Γεωργουλάκη Γεωργία, Παπου-τσάκη Κυριακή, Πασχαλίδη Αναστασία-Μαρία, Διαμαντάκης Παύλος, Χατζάκη Μαρία, Χαμαλάκης Ευάγγελος, Φρουδαράκη Μιχαέλα, Θαλασσινάκης Αντώνιος, Σαρινάκης Γεώργιος, Γιακουμάκης Αντώνιος.

Το προϊόν της επιχειρηματικής ομάδας του ΓΕΛ Μοχού θα παρουσιαστεί στη Μαθητική Ε-μπορική Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης του ΣΕΝ στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η όλη προσπάθειά μας στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου. Τους ευχαριστούμε θερμά".


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook