Καλούνται οι καταναλωτές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και στους οποίους έχει κοπεί το ρεύμα να ενημερωθούν από το Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου

Στα γραφεία του καταστήματος στη ΔΕΗ συνήλθε την 6η Φεβρουαρίου 2019, η επιτροπή που αφορά στην «επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών», σύμφωνα με απόφαση Δημάρχου Κισσάμου, αποτελούμενη εκ των

1. Γλαμπεδάκης Βασίλειος εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκπρόσωπος του Δήμου

2. Ζερβουδάκης Κων/νος - Προϊστάμενος Κατ.Πωλήσεων ΔΕΗ Α.Ε

3. Φραδελάκη Ευαγγελία - Εκπρόσωπος  Διαχειριστή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Υπό το συντονισμό της Πευκιανάκη Χρυσής- Κοινωνικής Λειτουργού.

Εξετάστηκε η  αίτηση καταναλωτή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και εγκρίθηκε.

Προς τον σκοπό αυτό καλούνται οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, για τους οποίους έχει γίνει διακοπή παροχής έως 31/10/2018, να επικοινωνήσουν με τον πάροχό τους ή να ενημερωθούν από το Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών».


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook