Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης

Από το Υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης εγκρίθηκε  το ποσό των 180.000 € για το έργο με κωδικό 2019ΕΠ00200003 και με ονομασία  "Ερευνητικές Εργασίες για την Ιστορική και Τεχνολογική τεκμηρίωση της μελέτης ωρίμανσης των έργων αποκατάστασης, απόδοσης χρήσεων, ανάδειξης των Νεωρίων στα Χανιά".