Συχνά την στήλη απασχολούν τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς οι εξελίξεις στα πολιτικά και οικονομικά θέματα, διεθνή και εγχώρια είναι καταιγιστικές και διαμορφώνουν μία αρκετά αρνητική καθημερινότητα.

Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις, είναι όμως σημαντικά για τη ζωή μας και κυρίως, αν δώσουμε τη σημασία που τους αξίζει, μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Ίσως το σημαντικότερο που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι το μέλλον των παιδιών της. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό από τη θέληση, την αγωνία θα λέγαμε των γονέων να τους δώσουν όσο το δυνατό περισσότερα εφόδια. Όταν όμως φτάσει η καθοριστική ώρα για την επιλογή σπουδών εφησυχάζουν, χαυνωτικά αφήνονται στις βουλές του μηχανογραφικού.

Είτε από αφελή άγνοια, είτε από εσφαλμένες εκτιμήσεις, είτε από τραγική βεβαιότητα, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει: ένας στους τρεις νέους είναι χωρίς δουλειά, την ώρα που μισό εκατομμύριο συνομηλίκων τους έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω τους. Σε αυτό δεν ευθύνεται μόνο η πολιτεία η οποία δημιούργησε ένα τριτοβάθμιο χάος σχεδόν πεντακοσίων τμημάτων (συχνά χωρίς ούτε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και ούτε αντικείμενο στην αγορά εργασίας), αλλά και εμείς, που πρώτα στέλνουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και μετά αναρωτιόμαστε για το που θα απασχοληθούν σαν επιστήμονες.

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά προσπαθούν να δώσουν οι διάφορες εκδηλώσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού που οργανώνονται από εκπαιδευτικούς φορείς καλώντας διακεκριμένους επιστήμονες με μακρά πείρα στο κρίσιμο για το μέλλον των παιδιών μας αυτό θέμα. Το περασμένο Σάββατο για παράδειγμα έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πολιτείας μας μία ομιλία – συζήτηση με καλεσμένο τον εμπειρότερο, αφού είναι εκείνος που ξεκίνησε την ανάλογη συζήτηση στην Ελλάδα,   καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συγγραφέα πολλών βιβλίων για το θέμα κ. Θεόδωρο Κατσανέβα.

Ο καθηγητής με απλά λόγια και χρησιμοποιώντας παραδείγματα εξήγησε τη σημασία της αναζήτησης κατάλληλου συμβούλου με τον οποίο θα ερευνηθούν τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι προτιμήσεις του ατόμου, οι επιδόσεις του, η θέληση του, αλλά και οι οικογενειακές του παραδόσεις. Όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να συνυπολογιστούν με τα οικονομικά δεδομένα και αυτά της αγοράς εργασίας και τότε, μετά από τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν οι επαγγελματικοί τομείς που ενδιαφέρουν το άτομο, αλλά και που έχουν θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Όταν βρεθούν αυτά, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μία απλή διαδικασία και αυτό ο κ. Κατσανέβας το ανέφερε διότι συχνά η βοήθεια στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου εσφαλμένα χαρακτηρίζεται σαν «επαγγελματικός προσανατολισμός». 

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός πρέπει να ξεκινά στην ηλικία των 15 ή 16 ετών, ώστε ο μαθητής και η οικογένεια του έγκαιρα να προγραμματίσουν την πορεία των σπουδών του. Το κράτος ευθύνεται για πολλά, ο αναζήτηση των κατάλληλων συμβουλών όμως αφορούν την οικογένεια. 

Ο Κώστας Ν.Πολυχρονάκης είναι Director of Operations