Η πρώτη Ακαδημία Ρομποτικής στα Χανιά, αναπτύσσει τις δεξιότητες του μαθητή χρησιμοποιώντας σύγχρονές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

Στο Πανεπιστήμιο Columbia αναφέρεται  το βασικό ερώτημα : “Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την  τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;”

Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει το “STEM”. Tο αρκτικόλεξο, προέρχεται από τις λέξεις Science Technology Engineering and Mathematics και αποτελεί μία προσέγγιση στην Εκπαίδευση σχεδιασμένη έτσι ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και η Πληροφορική μπορούν να αποτελέσουν τα εργαλεία που θα συμβάλουν στη εκπαίδευση του μαθητή.

Επιδίωξη δεν αποτελεί μόνο η εξοικείωση με την τεχνολογία, αλλά κυρίως να αποτελέσει το κίνητρο του μαθητή να εξερευνήσει ποικίλα γνωσιακά αντικείμενα.

Τι προσφέρει στον μαθητή;

Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής έχουν θετική επίδραση όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την ενίσχυση μεταγνωστικών ικανοτήτων, βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και ωθούν τα παιδιά να θέτουν στόχους και να προωθούν τα κίνητρα τους. Έτσι,  οι  μαθητές αναπτύσσουν και αποκτούν:

• Ερευνητικό πνεύμα και επιστημονική μεθοδολογία
• Καλλιέργεια  και  ανάπτυξη  πολύτιμων  νοητικών  δεξιοτήτων  (αναλυτική  και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α.).
• Χρήσιμες τεχνολογικές δεξιότητες (εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού)
• Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, εξοικείωση με την ομαδο-συνεργατική μέθοδο εργασίας
• Αξιοποίηση τεχνικών επίλυσης προβλήματος
• Διαχείριση του έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργων και πόρων)
• Διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων.
• Αυτό-οργάνωση και έλεγχο της πορείας της εργασίας.

Στο εμπόριο μπορεί να βρει κανείς πολλές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής, προσανατολισμένες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα περισσότερα προϊόντα αποτελούν  κατασκευαστικά  παιχνίδια,  «κιτ»  που  περιέχουν  συναρμολογούμενα κομμάτια μαζί με ένα σύνολο αισθητήρων και κινητήρων.

Αυτά βέβαια δεν είναι αρκετά, χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Ο κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας σύγχρονές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον εκπαίδευσης που ευνοεί την επικοινωνία και την συνεργασία των μαθητών.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ από το 2017 λειτουργεί την πρώτη Ακαδημία  Ρομποτικής στα Χανιά. Το πρόγραμμα σπουδών της καλύπτει όλο το φάσμα ηλικιών, των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προσφέρονται 4 τμήματα:

1. Εισαγωγή στις Επιστήμες (Academy I, 6 - 10)
2. Εισαγωγή στη Ρομποτική (Academy II, 10 -12)
3. Κατασκευάζω και προγραμματίζω (AcademyIII, 10 - 12)
4. Advance Robotics (AcademyIV, 13+)

Σας περιμένουμε ως τις 28/02/2019 στους χώρους της ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ (Κ. Χιωτάκη 8 και Α. Παπανδρέου), για εγγραφές στα εαρινά τμήματα.  Έναρξη τμημάτων 1 και 2 Μαρτίου  . 

Τηλ.Πληροφοριών: 2821054002–54003
Email:memo[email protected]
www.memo.edu.gr
 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook