Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη για το ζήτημα της παροχής ρευστότητας στην αγορά, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φρ. Παρασύρης.     

Ο κ. Παρασύρης διαπιστώνει  στην ερώτηση του, ότι «η  έλλειψη ρευστότητας οφείλεται κυρίως στην πιστωτική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και στην αδυναμία τους να δανείζουν τις επιχειρήσεις». Αυτό σημαίνει συνεχίζει  ο βουλευτής ότι  «είναι πολύ σημαντική η άμεση υλοποίηση όλων των πρόσφατων εξαγγελιών της κυβέρνησης  που αφορούν την έναρξη από το Φθινόπωρο ευέλικτων  προγραμμάτων ρευστότητας, στα οποία η πρόσβαση των επιχειρήσεων θα είναι εξαιρετικά απλή και εύκολη».

Συγκεκριμένα η εξαγγελία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης  εντάσσεται στα πλαίσια της εκκίνησης  ενός προγράμματος του ΕΣΠΑ για την άμεση ενίσχυση της απασχόλησης με επιδοτήσεις έως 10.000 ευρώ για την κάλυψη μισθολογικών δαπανών για 20.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, της οικοδομής και της πράσινης οικονομίας.

Επιπρόσθετα εξαγγέλθηκε  η σύντομη έναρξη των  προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» καθώς και την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης   μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις  με μοναδικό προαπαιτούμενο την ασφάλιση στον ΟΑΕΠ και χωρίς καμιά εγγύηση για τις τράπεζες.

Ακόμη, στο τραπέζι τέθηκε η παράταση μέχρι το τέλος του 2012 του  προγράμματος  εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ και η παροχή  χαμηλότοκων  δανείων  στις επιχειρήσεις με παράλληλη διεύρυνση του πλαισίου εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη από κεφάλαια κίνησης, ενισχύοντας με κεφάλαια μέχρι 30.000 ευρώ.

Περαιτέρω, το Υπουργείο  υποσχέθηκε  την δημιουργία μέσα στο Φθινόπωρο  προγραμμάτων  στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Επειδή όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν μια σημαντική ανάσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα στηρίξουν σημαντικά τη ρευστότητά τους σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ερωτά ο κ. Παρασύρης τον Υπουργό, σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκονται τα παραπάνω προγράμματα, πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης ανά πρόγραμμα  και πως κατανέμονται γεωγραφικά και ποιο είναι το συνολικά αναμενόμενο όφελος για την ελληνική οικονομία, εάν  τα παραπάνω προγράμματα υλοποιηθούν επιτυχώς;