Όπως είναι γνωστό, η Λέσχη Χανίων αποτέλεσε επί σειρά ετών - από την ίδρυση της το 1931 έως και το 2016 οπότε και αποφασίστηκε από τη ΓΣ αυτής η διάλυση της - ένα από τα πλέον σημαντικά και ιστορικά σωματεία της πόλης των Χανίων, με πλούσια και σημαντική κοινωφελή δραστηριότητα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της.

Αυτός ο σημαντικός «κύκλος ζωής» της Λέσχης έφτασε ωστόσο στο τέλος του καθώς αντικειμενικοί λόγοι – που σχετίζονταν κύρια με την αδυναμία εκπλήρωσης της καταστατικής αποστολής και το δυσβάστακτο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων της – δεν επέτρεπαν την περαιτέρω λειτουργία της Λέσχης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Νοέμβριο του 2016 η Γ.Σ. της Λέσχης αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τη διάλυση της νομικής οντότητας αυτής και τη διάθεση της υφιστάμενης περιουσίας της προκειμένου να αξιοποιηθεί για κοινωφελή σκοπό, μεταξύ της οποίας περιλαμβανόταν και το ακίνητο επί της Ηρώων Πολυτεχνείου - ιδιοκτησίας της Λέσχης - το οποίο αποφασίστηκε όπως γίνει δωρέα στο Δήμο Χανίων με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία παιδικού σταθμού. Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Χανίων προχώρησε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, σε αποδοχή της δωρεάς με την υπ. αρ. 1034/2016 απόφαση του.

Για τη χρήση του εν λόγω ακίνητο ο Δήμαρχος Χανίων είχε δεσμευτεί, με την υπ. αρ. 116 Εμπ./1-11-2016 επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη Δ.Σ. Λέσχης Χανίων, πως «εφόσον η Γενική σας Συνέλευση αποφασίσει να δωρίσει στον Δήμο Χανίων αυτό το ακίνητο (ήτοι το ακίνητο επί της Ηρώων Πολυτεχνείου ιδιοκτησίας της Λέσχης), δεσμεύομαι για την άμεση μετατροπή του σε Δημοτικό παιδικό Σταθμό, διότι φέτος, πολλά Χανιωτόπουλα έμειναν εκτός παιδικών σταθμών, λόγω έλλειψης θέσεων σε Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Σταθμούς, ιδιαίτερα δε η περιοχή των Δικαστηρίων έχει μεγάλη ανάγκη από την ύπαρξη Παιδικού Σταθμού», ενώ με νεότερο έγγραφο του (με αρ. πρωτ.: 68474/14-11-2016) ο Δήμαρχος Χανίων επαναλάμβανε ρητώς ότι «το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί μετά τις κατάλληλες παρεμβάσεις για τη λειτουργία δημοτικού παιδικού σταθμού». 

Δύο χρόνια μετά - και χωρίς να έχει καταγραφεί η αναμενόμενη πρόοδος από πλευράς Δήμου για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στο ως άνω κτίριο - η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων αποφάσισε – στις 25 Ιανουαρίου 2019 - και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) τον ορισμό νέας χρήσης για το εν λόγω ακίνητο το οποίο πρότεινε να μετατραπεί σε Βιβλιοθήκη, αγνοώντας αφενός τη βούληση του δωρητή – δηλ. της Λέσχης Χανίων – και αφετέρου την αρνητική εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, η οποία με την υπ. αρ. 63/2018 απόφαση της εξέφραζε τη ΜΗ σύμφωνη γνώμη της για τον καθορισμό νέας χρήσης σε αυτό. 

Μετά τα παραπάνω – και ενώ το θέμα της αλλαγής χρήσης που επρόκειτο να συζητηθεί στο τελευταίο Δ.Σ. αποσύρθηκε μετά από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις των μελών του Δ.Σ. της Λέσχης Χανίων προκειμένου να επανέλθει σε επόμενο συμβούλιο - προκύπτουν εύλογα μια σειρά από ερωτήματα τα οποία οφείλουν να προβληματίσουν, όχι μόνο το σύνολο των μελών του Δ.Σ. αλλά, ολόκληρη την κοινωνία των Χανίων, σχετικά με το θέμα. 

1. Από τη στιγμή που ο Δήμος Χανίων δεσμεύτηκε – δια του κ. Δημάρχου – πριν από τη λήψη της απόφασης δωρεάς από τη ΓΣ της Λέσχης  για την αξιοποίηση του ακινήτου ως Παιδικού Σταθμού γιατί σήμερα υπαναχωρεί;

2. Κατά πόσο είναι ηθικό και νόμιμο μια τοπική αρχή όπως είναι ο Δήμος να αγνοεί στη διαδικασία αξιοποίησης του ως άνω χώρου τόσο τη βούληση του δωρητή όσο και τις εισηγήσεις συλλογικών δημοτικών οργάνων, όπως είναι η Δημοτική Κοινότητα Χανίων;

3. Γιατί ο Δήμος δεν προέβη έγκαιρα – και σε κάθε περίπτωση πριν την απόφαση της δωρεάς  προς αυτόν - σε έλεγχο των προϋποθέσεων και της δυνατότητας αξιοποίησης του κτιρίου της Λέσχης ως παιδικού σταθμού σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017 ΦΕΚ  Α 141/2017 με τίτλο «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργιάς των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν όντος νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»; 

4. Γιατί όλο αυτό το διάστημα των 2 και πλέον ετών – έως και πριν την τελευτία συνεδρίαση του Δ.Σ. Χανίων, η Δημοτική Αρχή δεν κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης ώστε να τα ενημερώσει υπεύθυνα για τυχόν εξελίξεις και νεότερα δεδομένα επί της αξιοποίησης του ακινήτου που η ίδια δώρισε;

Περαιτέρω αξίζει να επισημανθεί πως με την με υπ. αρ. 1120/2014 απόφαση του Δ.Σ. Χανίων αποφασίστηκε η απευθείας αγοράς ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τζανακάκη 86 και Ερωτοκρίτου, με μοναδικό αναφερόμενο σκοπό τη μελλοντική στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ως εκ τούτου έχει ήδη αποφασιστεί ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα στεγαστεί στο κτίριο που βρίσκεται στο προαναφερόμενο κτίριο και άρα δεν συντρέχει ουδείς λόγος για την μεταβολή του σκοπού της δωρεάς της Λέσχης για τη χρήση του ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στο ότι το ακίνητο που παραχώρησε η Λέσχη Χανίων στο Δήμο οφείλει να αξιοποιηθεί ως παιδικός σταθμός, σύμφωνα με τη βούληση του δωρητή αλλά και τις δεσμεύσεις του ίδιου του Δήμου. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση ληφθεί θα εγείρει πληθώρα ζητημάτων που ίσως «υπονομεύσουν» τον κοινωφελή χαρακτήρα και τη λειτουργικότητα της δωρεάς.  

  • Ο Κώστας Πρωτοπαπαδάκης είναι τ. Αντιδήμαρχος Χανίων, Μέλος Δ.Σ. Λέσχης Χανίων

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook