Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 25/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση και λήψη πρώτων μέτρων μετά τη θεομηνία της 13ης & 14ης Φεβρουαρίου 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και Ανταποδοτικά Τέλη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 6ο: : Έγκριση της με αριθμ. 4/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑΧΟΚ64-Ζ2Ο) απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά 

Θέμα 7ο: Έγκριση της  με αριθμ. 5/2019  (ΑΔΑ: 99ΒΠΟΚ64-ΠΣ2) απόφ. Δ.Σ. περί  «Έγκρισης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2019»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά 

Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επέκταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βουβών και διασύνδεση με νέα δεξαμενή ύδρευσης»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Καθαιρεσεισ επικινδυνων κτισματων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Παροχή δικαιώματος κοινής χρήσης  του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Πλατανιά Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά στον Αθλητικό Όμιλο Πλατανιά για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων τοπικού ενδιαφέροντος

Θέμα 11ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μυλωνάκη Στέφανο του Αποστόλου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook