Σε συνέχεια προηγούμενων  ανακοινώσεων για την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου του Δήμου Πλατανιά,  ανακοινώνεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην τοπική κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων από Φωτακάδο είναι αδύνατη λόγω επιδείνωσης των κατακρημνίσεων του οδοστρώματος. 

Οι δημότες δεν θα πρέπει να επιχειρούν την διέλευση.