Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Ηράκλειο για όλους"

Η δημοτική αρχή Ηρακλείου έσπευσε στις αρχές Ιανουαρίου  να προχωρήσει τις διαδικασίες για συγχώνευση των δυο μεγαλύτερων ανωνύμων εταιριών του Δήμου με απορρόφηση της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ από την ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. 

Δεν επέδειξε ωστόσο την ίδια βιασύνη στο να ενημερώσει τους Δημότες ότι η πολυσυζητημένη και «επεισοδιακή» απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ακυρώθηκε ως «ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ» από την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Σύμφωνα και με την απόφαση της κ. Κοζυράκη (που επισυνάπτεται και η οποία αναρτήθηκε και στη Διαύγεια με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2019) : 
« Ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, αναφορικά με την απορρόφηση της «ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.» από τη «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», καθώς η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010, οι οποίες ορίζουν: «1. Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρίες της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των μετοχών ανήκει στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νομικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία ανώνυμη εταιρία. Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει σχετική απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. .....» 

Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση συγχωνεύονται εταιρείες διαφορετικών κατηγοριών, δεδομένου ότι η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι πολυμετοχική εταιρεία ΟΤΑ υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, ενώ η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ως μονομετοχική υπάγεται στις διατάξεις του 266 του ίδιου νόμου . 

Επίσης, η ως άνω απόφαση δεν λήφθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον σε σύνολο σαράντα εννέα (49) μελών συγκέντρωσε είκοσι μία (21) θετικές ψήφους».

Τα ερωτήματα πλέον γίνονται αμείλικτα για τη Δημοτική αρχή και τη σπουδή της να προχωρήσει σε μια δομικού χαρακτήρα αλλαγή στο Δήμο, λίγους μόλις μήνες πριν τις εκλογές. Μια σπουδή που πλέον κρίνεται παράνομη και με τη «βούλα» του κράτους!

Η παράταξη «Ηράκλειο για όλους» από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή της στις κινήσεις που επιχειρούσαν να δημιουργήσουν ένα περίεργο τοπίο στο Οργανόγραμμα του Δήμου, επισημαίνοντας ότι τίθεντο ευθέως ζητήματα σκοπιμότητας.
Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έρχεται να μας δικαιώσει! 
Έστω και αυτή τη στιγμή, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αφήσει το θέμα και να δώσει τη δυνατότητα στο νέο δημοτικό συμβούλιο, που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου, να αποφασίσει σχετικά.

Δηλώνουμε τέλος ότι εφόσον οι δημότες μας επιλέξουν με την ψήφο τους, και επειδή θεωρούμε σημαντική την ύπαρξη τέτοιων εταιριών ως αναπτυξιακά εργαλεία του Δήμου, άμεσα θα προχωρήσουμε με μια μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας που θα εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν πέρα από τη συγχώνευση των δυο εταιριών. 

 Για την παράταξη «Ηράκλειο για όλους» 

Υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook