Για αβάσιμες κατηγορίες καταγγέλλει ο δήμος Χανίων τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Πρωτοβουλία Πολιτών, Πρώτα ο Άνθρωπος, Γιάννη Σαρρή.

Ο κ. Σαρρής στην τελευταία του συνέντευξη τύπου είχε κάνει λόγο για παραποίηση της σύμβασης καθαριότητας που υπέγραψε ο δήμος Χανίων με εργολάβο απαλοίφοντας από τους όρους την υποχρέωση του δεύτερου να προσκομίσει Περιοδική Αναλυτική Δήλωση από το ΙΚΑ παρόλο που περιλαμβανόταν στην πρόσκληση ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού.

Ο δήμος Χανίων στην απάντησή του κάνει λόγο για αβάσιμες καταγγελίες, αναφέροντας ότι στην οικονομική επιτροπή υπήρχε αυτούσιο το σχέδιο της σύμβασης και ότι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση δεν προβλέπεται ως δικαιολογητικό εξόφλησης της σύμβασης από την κείμενη νομοθεσία.

Να σημειωθεί όμως ότι ο κ. Σαρρής δεν αμφισβήτησε ότι η οικονομική επιτροπή δεν είχε αυτούσιο το σχέδιο της σύμβασης αλλά ότι από αυτό έλειπε ο όρος ο οποίος αρχικά περιλαμβανόταν στην πρόσκληση ανοιχτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού, δηλαδή η προσκόμιση ΑΠΔ.

Ακολουθεί η απάντηση του δήμου Χανίων:

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Πρωτοβουλία Πολιτών Πρώτα ο Άνθρωπος”, Γιάννη Σαρρή, για την ανανέωση της σύμβασης καθαριότητας, από τα στοιχεία, που παρατίθενται, προκύπτει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι εντελώς αβάσιμες.

Ειδικότερα:  

Στην από 26-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπήρχε αυτούσιο σχέδιο της σύμβασης, που τελικώς υπεγράφη.

Πρόκειται ακριβώς για το ίδιο σχέδιο, που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (της Αθήνας), που ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και συνόδεψε τα χρηματικά εντάλματα, που ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ν. Χανίων και στη συνέχεια πληρώθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η προσκόμιση αντιγράφου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) δεν προβλέπεται ως δικαιολογητικό εξόφλησης της σύμβασης από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 68 Ν.3863/2010).

Eπισυνάπτονται τα εξής αποδεικτικά έγγραφα:

Α) Το σχέδιο σύμβασης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 340/26-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:Ω8Ν5ΩΗ5-3ΣΧ, σελίδα 71-77 (Επανάληψη ίδιου όρου στις σελίδες 24, 29, 33, 53, 60, 65, 69, 74, 77, 78, 81, 83).

Β) Έγκριση σχεδίου σύμβασης από το Ζ΄ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ. 1, 3, 7).

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιάννης Μαράκης, επισημαίνει τα εξής: “Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και κάποιοι πρέπει να δηλώσουν την ύπαρξή τους με κάθε τρόπο. Καλό θα είναι, όταν υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη τύπου, να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα θέματα, που θίγουν, διότι σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν άγνοια ή έχουν λάθος πληροφορίες ή εν γνώσει τους παραποιούν την αλήθεια, λέγοντας ψέμματα. Τελικά η σωστή και εποικοδομητική αντιπολίτευση είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα για να το κατέχουν κάποιοι”.  


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook