Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χανίων ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2019 (Υ.Α. 609/16822/14-02-2017 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 586/35408/21-02-2019 ΥΠ.Α.Α.Τ.), συνεχίζεται έως την 27η Μαρτίου 2019. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή σελίδα του ΥΠ.Α.ΑΤ. (www. minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες/ αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου ή e-services.minagric.gr).

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( Ταυτότητα, εκκαθαριστικό εφορίας, δικαιολογητικά κατοχής έκτασης). Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει ότι είναι νεοεισερχόμενος (ηλικίας έως 40 ετών και δεν κατέχει αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες) πρέπει να επισυνάψει σε μορφή pdf την σχετική βεβαίωση από το οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης). 

Προσδιορίζεται επίσης το μέγεθος σε στρέμματα, η τοποθεσία της έκτασης καθώς και όλες οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί ή άδεια. Οι άδειες νέας φύτευσης που χορηγούνται ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία χορήγησής του και δεν μεταβιβάζονται. Ελάχιστη έκταση χορήγησης ορίζεται το ένα στρέμμα.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook