Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μας συχνά ακούμε την γνωστή φράση από επισκέπτες της πόλης μας να αναφέρουν σε φίλους τους,  «Πρέπει να πάς Ρέθυμνο» είτε «Ας μη πας πουθενά, στο Ρέθυμνο αξίζει να πας» κάτι το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς το Ρέθυμνο είναι μια πανέμορφη πόλη, όπου ο επισκέπτης χαίρεται να χάνεται στα υπέροχα σοκάκια της Παλιάς Πόλης και παράλληλα να θαυμάζει τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες των κτιρίων-μνημείων των οποίων η ιστορικότητα μας παραπέμπει σε διάφορες περιόδους. 

Παράλληλα, ο επισκέπτης στον ίδιο και στον ευρύτερο χώρο θαυμάζει το εμπορικό, τουριστικό κέντρο, όπου εμπλουτίζεται από την ζωντανή παρουσία  των Ρεθυμνιωτών που δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους τομείς με την παραδοσιακή κουλτούρα και φιλοξενία που διαθέτουν. Επίσης απολαμβάνουν τα αξιοθέατα της παραλίας του Ρεθύμνου και του Ενετικού λιμένα.

Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερα κατανοητό γίνεται ότι η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί ένα στολίδι του τόπου μας που λειτουργεί ως μαγνήτης τουριστικής προσέλκυσης, αλλά και ως πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας της πόλης, ιδιαίτερα μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν και την ανέδειξαν ως πρότυπο παλιάς πόλης, όπου εκσυγχρονίστηκαν όλα τα δίκτυα υποδομών της και ενισχύθηκε στατικά ο ιστορικός κτιριακός ιστός της. 

Αναφερθήκαμε στα παραπάνω, για να αναδείξουμε ότι πέραν από τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα υπάρχουν  «ως γκρίζες πινελιές»  τα παλαιά εγκαταλειμμένα - ετοιμόρροπα και εν δυνάμει επικίνδυνα κτίρια ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, που ορθώνονται δίπλα ή πάνω από διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επηρεάζουν πέραν της αισθητικής και την  κανονική και ασφαλή λειτουργία της εν λόγω περιοχής . 

Υπάρχει λοιπόν, ένα υπαρκτό θέμα το οποίο επιβάλλεται να το αντιμετωπίσουμε στην πραγματική διάσταση του. Συγκεκριμένα η πολιτεία υπεύθυνα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός Θεσμικού Νομικού Πλαισίου, όπου με την συνέργεια των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων (Περιφέρεια, Δήμοι, Πολεοδομία, Αρχαιολογία, κ.τ.λ) να θέσει νέες βάσεις για την δρομολόγηση αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού. 

Παραθέτω τις δικές μου σκέψεις και απόψεις για την διαχείριση του θέματος αυτού:

1) Άμεση καταγραφή ανά κατηγορία εγκαταλειμμένων-ακατοίκητων-ετοιμόρροπων και εν δυνάμει επικίνδυνων κτιρίων .

2) Σχετική Ενημέρωση ιδιοκτήτων για την κατάσταση των κτιρίων τους.

3) Επιβολή ελέγχου στατικότητας κτιρίων από τους ιδιοκτήτες τους  όπου επιβάλλεται.

4) Ανάληψη πρωτοβουλίας από την Αρχαιολογία με σκοπό την ανάδειξη - ένταξη – συντήρηση - αποκατάσταση κτιρίων που έχουν ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον εντάσσοντας τα σε σχετικό πρόγραμμα ένταξης - χρηματοδότησης διατηρητέων κτιρίων για την διάσωση της Ιστορικής και Πολιτιστικής μας  Κληρονομιάς.

5) Εξέταση για παροχή Χρηματικών οικονομικών ενισχύσεων ή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες όπου τα κτίρια ιδιοκτησίας τους δεσμεύτηκαν λόγω του χαρακτηρισμού τους ως Διατηρητέα ή Μνημεία.

6) ∆ηµιουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο, Ενιαίου ψηφιακού Μητρώου Διατηρητέων Κτιρίων και Μνηµείων, προσβάσιµο στο κοινό, µε πολλές εφαρμογές (Εκπαίδευση, Τουρισµός, Επιχειρηµατικότητα, Διαθεσιμότητα κλπ).

7) ∆ηµιουργία «Μητρώου Μελετητών και Εργοληπτών» εξειδικευμένων για Διατηρητέα κτίρια και Μνημεία.

8) Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες μετά από σχετικές υποδείξεις των αρμοδίων να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την συντήρηση τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.

9) Σε περίπτωση που για τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ή αδιαφορία συμμόρφωσης των εμπλεκομένων ιδιοκτητών, η Πολιτεία θα πρέπει να αναλαμβάνει την εκτέλεση των όποιων εργασιών απαιτούνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, επιβαρύνοντας ανάλογα το εν λόγω ακίνητο. 

Τέλος εφόσον οι παραπάνω επισημάνσεις τύχουν αποδοχής από τους αρμόδιους, θα ενταχθεί σε τροχιά επίλυσης ένα σοβαρό θέμα, που δεν αφορά μόνο την πόλη του Ρεθύμνου αλλά κυρίως και άλλα ιστορικά κέντρα πόλεων, με όμοια προβλήματα που χρονίζουν και δεν έχουν αναληφθεί κρατικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους.

Ο Κώστας Δανδουλάκης είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook