Με 40 θέματα ημερήσιας διάταξης

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 19η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 13/6/2018, 20/6/2018, 27/6/2018 και 11/7/2018  (Πρόεδρος)

2. Έγκριση απολογιστικών πινάκων για το οικονομικό έτος 2017 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Βαρουδάκης}

3. Έγκριση καταχωρήσεων στα πλαίσια της τουριστικής προβολής και εξειδίκευση των πιστώσεων {Τσιτσιρίδη}

4. Έγκριση τοποθέτησης κατευθυντήριων ταμπελών για πεζούς και εξειδίκευση της πίστωσης {Τσιτσιρίδη}

5. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» {Τσιτσιρίδη}

6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 87/2017 απόφασης Δ.Σ. περί κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων {Δήμαρχος – Αποστολάκη}

7. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για τη χρήση 2018 {Χαραλαμπάκης}

8. Απόδοση επιχορήγησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Μαράκης}

9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων  {Μαράκης}

10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}

11. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Σύνδεσμός για την διάδοση Καλών Τεχνών) {Μαράκης}

12. Διαγραφή οφειλής από εισφορά (Κλαριδοπούλου) {Μαράκης}

13. Διαγραφή προστίμου στο κατάστημα “MONOGRAM” {Μαράκης}

14. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού προσδιορισμού τιμής μονάδας για ακίνητο στη περιοχή Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή {Μαράκης – Πουλιδάκης}
15. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση της δράσης με θέμα «Εβδομάδα Υγείας» {Αλιφιεράκη}

16. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Καζάκος}

17. Συνδιοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων για την επανάσταση του Θερίσου και της 25ης Μαρτίου {Καζάκος}

18. Διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων για παιδιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Δήμου Χανίων {Καζάκος-Σαρικάκη}

19. Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων {Καζάκος}

20. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου {Καζάκος}

21. Συνδιοργάνωση Πασακακίου Δρόμου Υγείας 2019  {Φιωτάκης}

22. Παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή προπονητικού Καμπ {Φιωτάκης}

23. Συνδιοργάνωση του διεθνούς MEETING ΣΤΙΒΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ - ΧΑΝΙΑ 2019»   {Φιωτάκης}

24. Συνδιοργάνωση  του “4ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - CRETE ΜARATHON” {Φιωτάκης}

25. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης} 

26. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για τις ανάγκες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χανίων, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών (Πολλές ζημιές σε Σχολικές Μονάδες) που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Δήμο Χανίων {Βαρδάκης}

27. Κατανομή της Α΄ Δόσης 2019 λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}

28. Έγκριση  Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το Οικονομικό ΄Έτος  2018 {Βαρδάκης}

29. Έγκριση  Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το Οικονομικό ΄Έτος  2018 {Βλαζάκης}

30. Έγκριση καταβολής επιπλέον αποζημίωσης κατόπιν της Δ17/2017 διορθωτικής πράξης για την απαλλοτρίωση της ΙΔ. κ.κ. 120310 ΟΤ 1059-1060-1063-1064 Σχ. Πόλεως Χαλέπα Δ. Χανίων  {Πουλιδάκης - Αποστολάκη}

31. Αποστολή μελέτης και βεβαίωσης έγκρισης μελέτης με τίτλο : «Μελέτη προσβασιμότητας Σχολικών Συγκροτημάτων ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}

32. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Διαμόρφωση κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (Λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου της Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων»   {Ξανθουδάκης}

33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών  κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου & Νέας Κυδωνίας (2019)» {Ξανθουδάκης}

34. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Σούδας & Κεραμειών (2019) {Ξανθουδάκης}

35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου έτους 2018»   {Ξανθουδάκης}

36. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση ανοιχτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς»   {Ξανθουδάκης}
37. Χορήγηση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΠΑΡΚΩΝ» {Ξανθουδάκης}

38. Συνδιοργάνωση μαθητικών δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου Μαθητικού Εθελοντισμού Χανίων «Δημόφιλος» με τη Δ/ση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Χανίων {Ξανθουδάκης - Βαρδάκης}

39. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων – χρήση 2016» {Ξανθουδάκης}

40. Ορθή επανάληψη των υπ’αριθμ. 799/2018 και 868/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητικές Εργασίες για την Ιστορική και Τεχνολογική Τεκμηρίωση των έργων Αποκατάστασης – Απόδοσης Χρήσεων – Ανάδειξης των Νεωρίων στα Χανιά» {Ξανθουδάκης}


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook