Η δυνατότητα να χορηγηθεί φέτος βεβαίωση για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2018, εάν δεν έχει υποβληθεί ακόμη αυτή του 2019, αναφέρεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αυτή δίνεται καθ' όλη τη περίοδο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019, ενώ για το 2020 θα ληφθούν υπόψη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ τόσο του 2020 όσο και του 2019.

Σημειώνεται, ότι για να εκδοθεί η βεβαίωση ο ενδιαφερόμενος εργοδότης και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του τόπου διαμονής του, ή στο ΤΑΑΕ στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική εκμετάλλευση, την προβλεπόμενη αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

-την τελευταία σε ισχύ Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ), στην προκειμένη περίπτωση δήλωση ΟΣΔΕ 2018, η οποία θα φέρει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

-φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

-εξουσιοδότηση στην περίπτωση που ο αιτών και ο καταθέτων την αίτηση δεν ταυτίζονται,

-λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που τυχόν απαιτηθούν, κατά τον διοικητικό έλεγχο.

Ολόκληρη η εγκύκλιος


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook