Οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν πρακτική εξάσκηση σε σφαγείο της ΠΕ Χανίων για το χρονικό διάστημα από 13/05/2019 έως και 26/07/2019. 

Όσον αφορά στην έκδοση βεβαιώσεων εκδοροσφαγέων από το Τμήμα Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του ΥΑΑΤ όπως προβλέπει το ΠΔ 126/2000 (ΦΕΚ 111 Α’), η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ανακοινώνει τα παρακάτω:
 
Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, με ομάδα εκπαιδευτών θα μεταβεί στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων προκειμένου να πραγματοποιήσει θεωρητικά μαθήματα εκδοροσφαγέων για το χρονικό διάστημα από 6/5/2019 έως και 10/5/2019.

Στη συνέχεια και μετά τέλος των θεωρητικών μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν πρακτική εξάσκηση σε σφαγείο της ΠΕ Χανίων για το χρονικό διάστημα από 13/05/2019 έως και 26/07/2019. Τέλος θα ακολουθήσουν γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων εκδοροσφαγέων στα γραφεία της ΔΑΟΚ σε ημερομηνία που θα ορισθεί από τους εκπαιδευτές της παραπάνω σχολής. Οι εκπαιδευόμενοι που θα περάσουν τις γραπτές εξετάσεις θα λάβουν τη Βεβαίωση του Εκδοροσφαγέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Χανίων προκειμένου να συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση έχοντας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται(φωτοτυπία ταυτότητας και απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει ως και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 28213-46582, 28213-46583, 28213-46580.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook