Απλοποιείται η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου στην Κρήτη 

Mε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη,  οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως κυβισμού, που υπέστησαν καταστροφή ή αχρήστευση κατά την κακοκαιρία της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2019, στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής. 

Σύμφωνα με την απόφαση, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνης, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος. 

Η υποβολή της αίτησης θα συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση των νόμιμων ιδιοκτητών των οχημάτων και μόνο,  δίχως να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού. Οι πινακίδες των αχρηστευμένων οχημάτων καθώς και οι άδειες κυκλοφορίας θα παραδίδονται μαζί με την αίτηση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν, διαφορετικά θα δηλώνεται η απώλειά τους. 

Η αίτηση διαγραφής θα μπορεί να υποβάλλεται και από κληρονόμους, μετά από δήλωση αποδοχής κληρονομίας, καθώς και από συγγενείς πρώτου βαθμού, εφόσον η συγγένεια αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κατά την υποβολή αίτησης, ο αιτών θα λαμβάνει βεβαίωση διαγραφής. 

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία περιορίζεται στο ελάχιστο η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έλαβε υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα που έπληξαν τις συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και επιδιώκει τον σημαντικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πληγέντων. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook