Ισχύει για τις άδειες με έδρα το Δήμο Πλατανιά

Από το Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται ότι υπεγράφη  από τον Περιφερειάρχη Κρήτης,  η υπ. αριθμ. 60968/14-3-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Κ9Ν7ΛΚ-Φ4Α) προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου [TAΞΙ] ή μετατροπής υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ- TAΞΙ σε Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/ Α΄/10-04-2012).

Ειδικά για το Δήμο Πλατανιά, προβλέπεται η χορήγηση μιας (1) νέας άδειας Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ με έδρα το Δήμο Πλατανιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως απευθύνονται  στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων (οδός Νεροκούρου 30 Χανιά) και στα τηλέφωνα επικοινωνίας:  2821344549 Κωνσταντίνα Παπαμανουσάκη,  και 2821344512 Ιωσήφ Φραγκάκης.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης είναι η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

 

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook