Νέες δυνατότητες για να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους αποδόσεις παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Κέντρο Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων που δημιούργησε με την επωνυμία  “European Resource Knowledge Center” (EREK).

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εντάχθηκε στο δίκτυο EREK, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις -  μέλη του να εξοικονομήσουν ενέργεια, υλικά, νερό κλπ μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Το Κέντρο παρέχει εργαλεία, πληροφορίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες που υποδεικνύουν νέους και καλύτερους τρόπους για να γίνουν οι ΜμΕ πιο αποδοτικές, από πλευράς χρήσης πόρων και να επωφεληθούν από τα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας που μετατρέπουν τα απορρίμματα σε πλεονέκτημα.

Το EREK υποστηρίζει επίσης εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συνεργάζονται με τις ΜμΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, βοηθώντας να γίνουν πιο αποδοτικές στη χρήση των πόρων. 

 Στην ιστοσελίδα του EREK (www.resourceefficient.eu) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να ενημερωθούν για τρόπους εξοικονόμησης πόρων, για καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και για νέες τεχνολογίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας.

Πληροφορίες παρέχονται και από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπεύθυνη: Μαρία Συμεωνίδου, τηλ: 2810 342535, e-mail: [email protected]


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook