«Ευχαριστήριο για τη δωρεά ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Δ.Σ. Χώρας Σφακίων» είναι ο τίτλος επιστολής προς την οικογένεια Βαρδινογιάννη – Μόνο που το κείμενο περιέχει πολύ περισσότερα από ένα «ευχαριστώ»

Την επιστολή συνέταξε η προισταμένη του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σφακίων κα Μαρία Κουρκούνα με αφορμή την δωρεά στο σχολείο του ενός από τους 12 συνολικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δώρησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη σε σχολεία του Δήμου Σφακίων.

Μόνο που η επιστολή έχει «ξεφύγει» από ένα απλό ευχαριστήριο, καθώς η κα Κουρκούνα αναφέρεται αναλυτικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία περιοχών που είναι απομακρυσμένα από τις «κεντρικές πόλεις».

Όπως εξηγεί σε σχολεία όπως το μονοθέσιο της Χώρας Σφακίων με τους εννέα μαθητές, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι κάτι το «επιπλέον» στην διδασκαλία αλλά βασικό εργαλείο για να μπορούν οι μαθητές να έχουν ίδιες ευκαιρίες με τους μαθητές «πολυθέσιων» σχολείων.

Παράλληλα αναφέρεται και στις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν την συνένωση δυνάμεων έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα μάθησης στον τόπο τους.

Πρόκειται για μια επιστολή που αξίζει να διαβαστεί ολόκληρη και να προβληματίσει:

Διαβάστε την:

"Προς οικογένεια Βαρδινογιάννη

Το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας Σφακίων βρίσκεται στην απομακρυσμένη περιοχή των Σφακίων στα Χανιά Κρήτης και λειτουργεί ως 1/θ, αφού διαθέτει 9 μαθητές και μαθήτριες. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες και με τον τρόπο αυτό να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία. Ως ολιγοθέσιο σχολείο έχουμε πολλές ανάγκες και χρειαζόμαστε σύγχρονα μέσα για να εξοικονομήσουμε χρόνο, να επιτύχουμε αποτελεσματικά μαθησιακά αποτελέσματα και να οδηγηθούμε στην προσφορά όσο το δυνατόν πιο ίσων ευκαιριών στους μαθητές του σχολείου μας σε σχέση με τους μαθητές πολυθέσιων ή πιο κεντρικών σχολείων. 

Η προσφορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή από μέρους σας στο σχολείο μας αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη ιδιαιτέρως για τους μαθητές/τριες. Με την προσφορά αυτή ο εξοπλισμός του σχολείου μας εμπλουτίστηκε και ήδη από την πρώτη μέρα έχει ξεκινήσει η αξιοποίησή του στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού και των μαθητών με σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα, ώστε να επιτυγχάνεται πιο άμεσα και αποτελεσματικά η γνώση και οι μαθητές να αποκτούν πρόσβαση και να καλλιεργούν δεξιότητες επεξεργασίας, αξιολόγησης, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης.  

Ιδιαιτέρως, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί μέσο διδασκαλίας με υψηλή προστιθέμενη αξία στη μαθησιακή διαδικασία. Η χρησιμότητά του είναι μεγίστης σημασίας σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο, όπου ταυτόχρονα διεξάγονται μαθήματα σε πολλές τάξεις και απαιτείται πλήρης οργάνωση του χρόνου και της κατανομής των δραστηριοτήτων κάθε τάξης. Μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών, των δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και της διαδικασίας αναζήτησης πληροφοριών και γνώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα με πιο παιγνιώδη τρόπο. Ταυτόχρονα, τα παιδιά μαθαίνουν και εξασκούνται στον τρόπο χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελεί βασική δεξιότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής και καλλιεργούν βασικές δεξιότητες του ενεργού κριτικού πολίτη.

Μέσω του παρόντος εγγράφου θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη προσφορά σας στο Δ.Σ. Χώρας Σφακίων. Σας ευχαριστούμε για την  ευαισθησία και το κοινωνικό ενδιαφέρον σας, που διαφαίνεται μέσω του μεγάλου σας κοινωνικού έργου, της κοινωνικής προσφοράς και της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας. Έχει διαφανεί εμπράκτως από μέρους σας η τήρηση και η προώθηση των πανανθρώπινων αξιών αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών, η κοινωνική συνεισφορά, η αλληλεγγύη, η στήριξη του κοινωνικού συνόλου και η συμβολή της στην αναβάθμιση του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου. Το έργο σας είναι αξιέπαινο και κρίνεται καθοριστικής σημασίας, καθώς πέραν του οικονομικού κεφαλαίου υπάρχει και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ιδιαιτέρως, μάλιστα, σε περιόδους δυσμενών κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών, η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς μέσω της προαγωγής της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας και της επένδυσης στις εξατομικευμένες ανάγκες τους, ενδυναμώνεται παράλληλα με φυσικό και αβίαστο τρόπο και το οικονομικό κεφάλαιο.  

Η κοινωνία συντίθεται από μέλη με διαφορετικές κοινωνικό-οικονομικές αφετηρίες και πολιτισμικό υπόβαθρο και χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα. Αποτελεί έναν «ζωντανό» οργανισμό που μεταβάλλεται και μετασχηματίζεται. Είναι σημαντικό, όμως, οι εκάστοτε μετασχηματισμοί να αποβλέπουν προς το όφελος όλων των μελών της με δικαιοσύνη και σεβασμό στη μοναδικότητα καθενός, πράγμα που δύσκολα διαφαίνεται σε μία κοινωνία που μαστίζεται από αέναα κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικές ανισότητες, ποικίλα πολιτικά/οικονομικά συμφέροντα και άσκηση εξουσίας από τα πάνω.

Η σημερινή κοινωνία δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως και πολυδιάστατα σε τομείς, όπως ο ψυχολογικός, ο κοινωνικός, ο εκπαιδευτικός, ο ηθικός, ο οικονομικός και ο τομέας της υγείας. Τα μέλη της κοινωνίας καθίστανται ιδιαιτέρως ευάλωτα και τρωτά στο να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες συνθήκες και τις επαναλαμβανόμενες αλλαγές στη ζωή και την καθημερινότητά τους. Η προσαρμογή και η εξασφάλιση μίας ποιότητας ζωής αποτελούν κρίσιμα σημεία σε μία πληγείσα κοινωνία, η οποία βιώνει έντονες καταστάσεις κρίσης. Η κρίση που μπορεί να αφορά το ίδιο το άτομο, την οικογένειά του, την κοινότητα όπου διαβιώνει ή και την ευρύτερη κοινωνία λαμβάνει έντονες διαστάσεις και απειλεί την αποτελεσματική, υγιή και ισόρροπη λειτουργικότητα των μελών της κοινωνίας.   

 Κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις κρίσης για μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα στη ζωή του. Για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις ποικίλες και πολύπλοκες «κρίσεις» κάθε μέλος της κοινωνίας είναι απαραίτητο να οχυρωθεί με εφόδια και να αναπτύξει δεξιότητες που θα διαφυλάττουν την ποιότητα ζωής του και την ψυχική του ισορροπία και θα τον καταστούν παραγωγικό για «τον εαυτό του», την οικογένειά του και ολόκληρη την κοινωνία. 

Η εκπαίδευση, και ιδιαιτέρως η αποτελεσματική και ποιοτική παροχή της, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προστατευτικούς μηχανισμούς για κάθε «κρίση» που θα απειλήσει τον άνθρωπο. Η παρεχόμενη εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, στις νεότερες παιδοκεντρικές προσεγγίσεις και στα τεχνολογικά επιτεύγματα και να επιδιώκει την καλλιέργεια ολοκληρωμένων ανθρώπων, προετοιμασμένων να αντιμετωπίσουν με κριτική σκέψη και αγωνιστικότητα τις δυσκολίες της ζωής. Το σημαντικό είναι να διαφανεί ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ζωής και θα πρέπει να διασφαλίζεται η αυτοδυναμία και αυτοπραγμάτωσή του. 

Σκοπός του σχολείου μας είναι να προωθήσουμε ανώτερες ανθρώπινες αξίες και να συμβάλλουμε ώστε τα σημερινά παιδιά να γίνουν οι ενήλικες του μέλλοντος, οι οποίοι θα έχουν ως εφόδια την κριτική σκέψη, την επιστημονική κατάρτιση, την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες κοινωνικό-πολιτισμικές συνθήκες, την ικανότητα αντιμετώπισης «κρίσεων» και την υγιή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.  
Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά που μας βοηθήσατε από την πλευρά σας να προσεγγίσουμε περισσότερο την επίτευξη αυτού του μεγαλειώδους σκοπού. Σας ευχαριστούμε θερμά που συμβάλατε στο να κοιτάξουμε πιο αισιόδοξα το μέλλον. 

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης είναι πραγματικά σπάνιες δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, ιδιαιτέρως στην επαρχία. Όμως, ιδιαιτέρως εν μέσω οικονομικής κρίσης παρατηρείται μία αναγέννηση της υπαίθρου. Όλο και πιο αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων μετακινείται στην ύπαιθρο, προσπαθώντας για ένα νέο ξεκίνημα. Οι νέες οικογένειες στην επαρχία αυξάνονται, καθώς προτιμούν την ποιότητα ζωής που παρέχεται σε αυτήν με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των πόρων του τόπου τους (επιχειρηματική, αγροτική, κτηνοτροφική δραστηριοποίηση). Αυτό σημαίνει ότι και το σχολείο της επαρχίας «αναγεννιέται» και οι άνθρωποι πρέπει να συναντούν κίνητρα και όχι εμπόδια στα σχέδια, τις αποφάσεις και τις επιλογές τους.    

Θα ήθελα να σημειώσω ότι ακόμα και αν στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Σφακίων φοιτά την τρέχουσα σχολική χρονιά μικρός αριθμός μαθητών, αυτό δεν τους καθιστά μικρότερης αξίας. Αντιθέτως, τα συγκεκριμένα παιδιά αξίζουν το ίδιο με τα παιδιά ενός πολυθέσιου αστικού σχολείου και πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στο παρόν και το μέλλον τους. Τα παιδιά είναι το «κεφάλαιο» μας και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε με «κεφαλαία» γράμματα ως πρώτη προτεραιότητα. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτής της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να μη στερήσουμε από τα ίδια και τις οικογένειές τους να ζουν όπου και όπως επιθυμούν, θέτοντας στεγανά όρια και περιορίζοντάς τις επιλογές και τις ευκαιρίες τους. Οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι επιχειρήσεις αυτού του τόπου οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να αγωνίζονται για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισοτιμίας.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το ολιγοθέσιο σχολείο δεν αποτελεί λύση δεύτερης επιλογής αλλά επιλογή για μία ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή κοντά στην πάτρια γη. Αυτό είναι άξιο σεβασμού και θαυμασμού. Το σχολείο και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αποτελέσουμε συνοδοιπόρους των παιδιών και των οικογενειών τους. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους και να τους δώσουμε κίνητρα να ζήσουν και να διαπρέψουν στην επαρχία. Οφείλουμε να διευκολύνουμε τα παιδιά της τοπικής μας κοινωνίας να προχωρήσουν μπροστά, προσφέροντάς τους όσα περισσότερα και όσο πιο ουσιαστικά μπορούμε. Για ακόμα μία φορά σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για το μεγάλο κοινωνικό σας ενδιαφέρον και την προσφορά σας. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν πρότυπο προς μίμηση."


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook