Λόγω των σημαντικών τμηματικών καταστροφών που έχει υποστεί

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι το τμήμα της επαρχιακής οδού 16: «Μύρθιος-διακλάδωση με Ε.Ο. 13 (Αμαριώτικος)», εξακολουθεί να παραμένει κλειστό.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός λόγω των σημαντικών τμηματικών καταστροφών, που έχει υποστεί και που καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων σ’ αυτό.