Ξεκίνησαν από το Κ.Ε.Κ. Ανάπτυξη Κρήτης στο Πάνορμο Δήμου Μυλοποτάμου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ” που απευθύνεται σε 25 ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου - Λυκείου , που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στις σύγχρονες Τεχνικές Οργάνωσης και Λειτουργίας Εστιατορίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, για την αποτελεσματική λειτουργία τους ως σερβιτόροι στα επισιτιστικά τμήματα  ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 800 ωρών (240 θεωρία και 560 πρακτική) και περιλαμβάνει ενότητες που ανταποκρίνονται αφενός στις συγκεκριμένες ανάγκες αναβάθμισης δεξιοτήτων των ωφελούμενων, αφετέρου, στις προδιαγραφές ζήτησης των επιχειρήσεων του κλάδου για τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο  προσωπικό. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι καταρτιζόμενοι ανέρχεται στο ποσό των 4,40 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Η προθεσμία για την καταβολή των αιτήσεων λήγει στις 6 του Οκτώβρη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (διατίθεται από το ΚΕΚ)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας ανεργίας πρόσφατα θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ

3. Παραπεμπτικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ

4. Βεβαίωση συμπλήρωσης εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

6. Φωτοτυπία απαιτούμενου τίτλου σπουδών

7. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρέλευση τουλάχιστον διμήνου από την ολοκλήρωση προηγούμενου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης (διατίθεται από το ΚΕΚ)

8. Εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση

9. Δικαιολογητικά ένταξης σε ειδική κοινωνική ομάδα (εφόσον ανήκει)

Πληροφορίες και αιτήσεις για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ. Πάνορμο Δήμου Μυλοποτάμου, τηλέφωνο 2834051237

Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (με την βεβαίωση της σχολής δεν αποκτάς την υπαλληλική ιδιότητα και δεν μπαίνει το 10% στον βασικό σας.

Απλός είναι μια κατάρτιση σε αυτούς που δεν έχουν τα προσόντα για τα ΟΤΕΚ.