Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εργολαβία καθαρισμού των ρεμάτων στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο καθαρισμός γίνεται με δύο μισθωμένα μηχανήματα έργων και ένα φορτηγό και χωρίζεται σε δύο μέρη. Την Ανατολική πλευρά του Δήμου όπου γίνονται καθαρισμοί από το ρέμα του Αγιασμένου και του Αγίου Ανδρέα και τη Δυτική πλευρά από το ρέμα του Αλμυρού. Δηλαδή ο καθαρισμός αφορά τα ρέματα στις τοπικές κοινότητες Αγίου Ιωάννη, Αγίου Στεφάνου, Ανατολής, Γδοχίων, Καβουσίου, Καλαμαύκας, Κάτω Χωριού, Λιθινών, Μύρτους, Ορεινού, Πεύκων, Ρίζας, Σταυροχωρίου όπως αναφέρονται στη σχετική τεχνική έκθεση του έργου.

Να σημειωθεί πως το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και θα κοστίσει 51.000 ευρώ ενώ έχει χρόνο ολοκλήρωσης τις 40 ημέρες.

Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό από τον καθαρισμό, στα ρέματα – εκτός από τα καλάμια - υπάρχουν πολλά φυτικά απόβλητα από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες αλλά και μπάζα.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση σε όλους τους Δημότες να βοηθήσουν ώστε να παραμείνουν ανοικτά τα ρέματα χωρίς σκουπίδια και φερτά υλικά, που εγκυμονούν κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα.