Δόθηκε στη δημοσιότητα η εκλογική διακήρυξη της παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας» που με υποψήφιο δήμαρχο τον Μανόλη Διαμαντάκη, ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα διεκδικήσει τη δημοτική αρχή στο Δήμο Χερσονήσου.

Η δημοτική παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας», με σταθερή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, της συμμετοχής, της διαφάνειας, της ισονομίας και  της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χερσονήσου,  θα υπηρετήσει ακηδεμόνευτα και ανεξάρτητα τις τοπικές υποθέσεις με επίκεντρο τον  άνθρωπο, για να κατακτήσει ο Δήμος Χερσονήσου τη θέση που του αξίζει.

Ακολουθεί ολόκληρη η διακήρυξη.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
«ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας αποτελεί βάθρο της δημοκρατίας και προνομιακό πεδίο διαλόγου, πολιτικών πρωτοβουλιών και δράσεων για το σύνολο των θεμάτων που επιδρούν στην ποιότητα της  ζωής στην τοπική κοινωνία. Είναι ζωντανό κύτταρο που μπορεί και πρέπει να ανταποκρίνεται με το δικό της αυτοτελή και σημαντικό ρόλο στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, στο περιβάλλον  και στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική πολιτική, στον πολιτισμό, στη νέα γενιά και τον αθλητισμό.

Με βαθιά γνώση και πίστη στις λειτουργίες αυτές, η δημοτική μας παράταξη, «Δύναμη Δημιουργίας», παρεμβαίνει δυναμικά στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του Δήμου Χερσονήσου και απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις τοπικές δυνάμεις για συστράτευση και συμπόρευση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που αναλαμβάνει και γνώση των δυσκολιών που θα συναντήσει στο δύσκολο δρόμο που έχει να διανύσει. Μας ενώνει όλους η σταθερή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, της συμμετοχής, της διαφάνειας, της ισονομίας και  της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας, πιστεύοντας ότι ο μέγιστος στόχος που καλούμαστε να υπηρετήσουμε, ακηδεμόνευτα και ανεξάρτητα, είναι να φέρουμε τον δημότη στο επίκεντρο των δράσεων μας και να κατακτήσει ο προνομιακός τόπος μας τη θέση που του αξίζει.

Η οκτάχρονη λειτουργία του Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου  έδωσε  τη δυνατότητα στους δημότες όλων των δημοτικών ενοτήτων μας, που απλώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της Πεδιάδας, να γνωριστούν καλύτερα και να πλησιάσουν περισσότερο ως κοινωνίες και ως άνθρωποι, αντιλαμβανόμενοι πρωτίστως ότι μας συνδέουν κοινές ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αναφορές και σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες, που αναδεικνύουν μοναδική και πρωτοπόρα την περιοχή του Δήμου μας, με μεγάλα αποθέματα τοπικής ανάπτυξης και δημιουργίας. Τους έδωσε ακόμη τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις διοικήσεις του νέου Δήμου μας, να τις κρίνουν και να διαπιστώσουν τη σοβαρή έλλειψη προσοχής και  φροντίδας σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως απόρροια της ανορθόδοξης και παρωχημένης λειτουργίας των οργάνων διοίκησης  του.

Σήμερα, με τη  μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη», δημιουργούνται νέα δεδομένα και δρομολογούνται νέες συνθήκες στην αντιμετώπιση των τοπικών υποθέσεων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας δημοτικών παρατάξεων με ξεκάθαρο προσανατολισμό και στοχευμένα προγράμματα πάνω στα οποία θα χτιστούν οι απαραίτητες προγραμματικές συγκλίσεις, οι συναινετικές διαδικασίες και οι γόνιμες συνεργασίες.

Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δίδει τη δυνατότητα ενασχόλησης με τις τοπικές υποθέσεις  σε πολλούς και αξιόλογους συνδημότες μας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς οι τοπικές κοινότητας θα έχουν το δικό τους προϋπολογισμό, με δυνατότητα διεκδίκησης περαιτέρω αρμοδιοτήτων, που όμως προϋποθέτουν  ικανότητες αυτών που θα τις διαχειριστούν, αλλά και διάθεση των δημοτικών αρχών που θα τις παραχωρήσουν. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση:
για να λειτουργήσει χρειάζεται όραμα, για να δώσει λύσεις, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, για να προχωρήσει, χρειάζονται τομές και συγκρούσεις.

Για να πάει μπροστά ο τόπος μας στις νέες συνθήκες χρειάζεται οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης να είναι σε θέση να αναλύσουν και να συνθέσουν με γνώση, άποψη και εμπειρία ώστε να λειτουργήσει ότι δημιουργήθηκε, να υποστηριχθεί και να πετύχει ότι θα σχεδιασθεί και θα δρομολογηθεί.

Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε αυτήν την πορεία.

Γιατί  γνωρίζουμε τα προβλήματα και ξέρουμε τις λύσεις. 

Άλλοι από εμάς έχουν υπηρετήσει με επιτυχία από θέσεις ευθύνης δημοτικές υποθέσεις και έχουν αποδείξει έμπρακτα την αποτελεσματικότητά τους και άλλοι διαπρέπουν καθημερινά ως διακριτές μονάδες κοινωνικής και επαγγελματικής δημιουργίας στην περιοχή του Δήμου μας . 

Έχουμε εντοπίσει τις ευκαιρίες και είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε.

Με δημοκρατικές-συλλογικές διαδικασίες και διάλογο που θα επιτρέπουν στον Δημότη και στους οργανωμένους φορείς του Δήμου μας να συμμετέχουν και να πρωταγωνιστούν σε όσα προγραμματίζονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται. 

Θέλουμε τον Δήμο να λειτουργεί ως κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες και θα ενισχύει και θα αξιοποιεί  όλες τις πολιτιστικές δομές  και πολιτισμικές αξίες του .   

Να διακρίνεται έντονα για τη φιλοξενία του στους χιλιάδες επισκέπτες του και τους κατοίκους του. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στη φέρουσα ικανότητα του τόπου με συνέργειες στον τουρισμό,  στην αγροτική παραγωγή, στην μεταποίηση, την οικοτεχνία και στην καινοτομία.

Με απόλυτο βηματισμό του δυναμικού παραλιακού μετώπου με την πολυποίκιλη ενδοχώρα του, χωρίς διακρίσεις και υστέρηση στην καθημερινή εξυπηρέτηση,  στις κοινωνικές δομές, στη σχολική στέγη. 

Κινητοποιώντας την ισχυρή και έμπειρη  διοικητική μηχανή του Δήμου μας, για την έγκαιρη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα επιτρέψουν στον Δήμο να επιτελέσει τον κρίσιμο ρόλο του και να απαντά οργανωμένα και καίρια στα συσσωρευμένα και σύγχρονα προβλήματα.

Επιδιώκουμε στενή συνεργασία του Δήμου με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα του νησιού μας και επενδύουμε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, με τελικό στόχο την παροχή ποιοτικών και κυρίως αποτελεσματικών υπηρεσιών στους δημότες και κατοίκους .

Με αυτές τις αρχές και τους στόχους πορευόμαστε και αυτούς θα υπηρετήσουμε αύριο μαζί με εσάς. 

Γιατί  πρέπει να δώσουμε λύσεις στα χρόνια προβλήματα που ναρκοθετούν τις περιοχές μας και έχουν απογοητεύσει και αποθαρρύνει τους δημότες μας .

Έχουμε χρέος απέναντι στην ιστορία του τόπου μας και στις πλούσιες παραδόσεις του, να τον υπηρετήσουμε με αυταπάρνηση και πάθος. 

Όλοι μαζί καλούμαστε να γράψουμε μια Νέα Σελίδα στο Δήμο μας.

Στο Δήμο Χερσονήσου.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook